top of page

Älyhoiva-ohjelmaan lisää yrityksiä - Ettonet:  "Omassa kodissa mahdollisimman pitkään"

Kesän aikana kehitetty Älyhoiva-palveluprosessia ja ohjelmistoa

Älyhoiva-ohjelmassa on kesän aikana kehitetty erityisesti loppuasiakkaalle näkymättömiä prosessin osia, kuten ohjelmistoa. Ohjelmiston kehittämisestä vastaa Jyväskyläläinen Probis Solutions Oy.

Valmistuessaan ohjelmiston tavoitteena on pystyä hallinnoimaan eri rajapintoja asiakkaan, tilaajan ja palvelujentuottajien kesken sekä asiakkaan valinnan mukaan, välittää terveys dataa mm. Kelan omavaranto tietokantaan. Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on, että yhdellä ohjelmistolla hoituu tunnistautuminen, tilaaminen, tilauksen seuranta sekä viestintä palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottaja puolestaan saa selkeyttä hallinnointiin, esimerkiksi Sote tuottajaorganisaatio löytää ohjelmiston avulla hajanaisesta terveysteknologian ja -palveluntuottajien joukosta yhden helposti hallinnoitavan palvelukokonaisuuden.

Ettonet mukaan Älyhoiva-ohjelmaan

Uusimpana yrityksenä Älyhoiva-ohjelmaan on saatu Ettonet Oy, joka tarjoaa seniorituoleja ja -sänkyjä sekä muita apuvälineitä keittiötarvikkeista inkontinenssituotteisiin. Kaikki tuotteet tukevat laadukkaampaa ja helpompaa arkea.

"Suomessa väestö ikääntyy nopeammin kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa, mikä vinouttaa huoltosuhdetta. Tulevaisuuden terveysmenojen kasvupaineista voidaan selvitä ikääntyneiden terveydentilaa ja toimintakykyä tukemalla." sanoo Ettonet Oy:n toimitusjohtaja Sanna Lampinen. Ettonetin koko toiminta-ajatus tukee tätä tavoitetta, joko ongelmia ratkaisten tai niitä ennalta ehkäisten.Ettonetin tuotteiden avulla voidaan nostaa ikääntyneiden elintasoa sekä vähentää laitoshoidon tarvetta. Nousuaputuolit, rollaattorit ja lukuisat erilaiset arjen apuvälineet ovat nimenomaan suunniteltu auttamaan arjessa. Laaja valikoima toimintakykyä tukevia tuotteita sekä palvelevat myymälät yhdistettynä selkeään verkkokauppaan tekee tuotehankinnat ikääntyneille tai heidän omaisilleen helpoksi.

Esimerkkejä Ettonet:in ratkaisuista:

  • Ikääntyneiden tapaturmista 80% on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Riskiä voidaan pienentää turvatuotteilla esim. turvajakkarat, pitosukat ja lonkkasuojat

  • Sairauksien edetessä erilaiset arkiaskareet ja omatoimisuus tukevat tutkitusti toimintakyvyn ylläpitämistä. Nousuaputuolit, rollaattorit ja lukuisat erilaiset arjen apuvälineet ovat nimenomaan suunniteltu auttamaan arjessa.

"Älyhoivaan lähdimme mukaan, koska yhden pienen yrityksen vaikutusmahdollisuudet ovat huomattavasti vähäisemmät kuin useamman, yhdessä toimivan yrityksen. Kokonaisratkaisut tuovat B2B asiakkaille tehokkuutta ja säästöä prosessikustannuksissa. Ettonetin perusajatus on olla laajan valikoiman toimittaja, Älyhoiva vie tämän vielä selkeästi pidemmälle yhdistäen toisiaan tukevia, saman alan yrityksiä. Näemme myös mielenkiintoisen mahdollisuuden siinä, että myymälämme voisivat tarvittaessa toimia muiden Älyhoiva-yritysten ratkaisujen esittelypisteinä." kertoo Sanna Lampinen.

Mukaan Älyhoiva-ohjelmaan?

Älyhoiva-ohjelmaan on valikoitunut mukaan alansa parhaita toimijoita. Uusia, kokonaisuutta täydentäviä yrityksiä haetaan mukaan jatkuvasti. Älyhoiva-ohjelma on osa Suomen Yrityskehityksen laajempaa Smart Digital Home -ohjelmakokonaisuutta.


Lisätietoja ja haku ohjelmaan:

Seppo Laine Senior Consult p. 050 573 4417 seppo.laine(at)yrityskehitys.com Suomen Yrityskehitys Oy

Lisätietoja Ettonetistä:

Sanna Lampinen Toimitusjohtaja p. 0400 368484 ​sanna.lampinen(at)ettonet.fi Ettonet Oy

Comments


bottom of page