top of page

Myllärinä Kasvu Openissa


Taas on se aika vuodesta, jolloin yritykset pääsevät kehittämään liiketoimintaansa Kasvu Openin avulla. Suomen Yrityskehityksen asiantuntijat ovat toimineet mylläreinä Kasvu Openissa jokaisena vuonna sen perustamisesta lähtien. Tänä vuonna mylläreiksi tiimistämme ovat lähteneet mm. Timo Muttonen, Jukka Valkonen ja Kari Muhli. Kysyimme heiltä hiukan taustoja ja tunnelmia mylläriksi lähtemisestä sekä vinkkejä yrityksille, jotka lähtevät Kasvu Openiin mukaan.

Jukka Valkonen ja Kari Muhli

Kerro lyhyesti hiukan siitä mitä olet tehnyt ja mitkä asiat kiinnostaisivat mahdollisesti tulevaisuudessa.Timo: Olen myyntiin ja markkinointiin suuntautunut, mutta kasvurahoitus ja kansainvälistäminen kiinnostavat.

Jukka: Kasvuun tähtäävien yritysten strategiatyö ja systemaattiset kehittämissuunnitelmat, yrityksen osaamisen ja tuotteiden kaupallistaminen ja siihen liittyvän myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. Kokemusta ja näkemystä on myös siitä, miten erilaisista haasteista voi pyrkiä voitolle. Olen toiminut monialaisesti kansainvälisten asiakkaiden kanssa erityisesti teollisuudessa.

Kari: Vahvuuteni ovat varmaan yritysten taloushallinnon ja johtamisen kehittämisessä, riskienhallinnassa sekä rahoituksessa. Strategiatyöskentelystä ja erilaisista yritysjärjestelyistä minulla on myös pitkäaikaista kokemusta, ehkä parhaiten pystyn auttamaan ja sparraamaan yrityksiä, jotka ovat toimineet jo useamman vuoden. Tällaisten yritysten kannattavuuden parantaminen yhdessä laadittavan kehitysohjelman avulla, tukemalla yritystä yritysjärjestelyissä tai tuomalla yrityksen käyttöön lisäresursseja esim. muutostilanteissa vuokrajohtajapalveluiden muodossa, kiinnostavat kovasti.

Oletko ollut ennen Kasvu Openissa myllärinä? Mitä jäi käteen silloin? Opitko kenties jotain uutta ja saitko mahdollisesti uusia kontakteja?Timo: Olen ollut viimeisenä viitenä vuonna myllärinä ja takana on yhteensä noin 30 mylläröintiä. Joka vuosi yksi mylläröity yritys on edennyt finaaliin asti ja sitä on ollut hienoa seurata. Start again -sarja tuntuu omimmalta ja olen päässyt näkemään mielenkiintoisia kasvuloikkia.Olen oppinut pika-analyysin tekoa yrityksestä ja sitä, että osaan kysyä juuri oikeita asioita, jotta pääsee jyvälle yrityksen juonesta ja taustoista. Olen oppinut selvittämään, että missä vaiheessa yritykset ovat omalla polullaan ja mihin heidän tulee keskittyä. On ollut tärkeää oppia erottamaan Kasvu Open -kilpailu ja tosielämä toisistaan. Kasvu Openista saa uusia yhteistyökumppaneita omalle yrityksellemme.

Jukka: Olen mylläröinyt yli sataa yritystä viiden vuoden aikana ja yritykset ovat olleet todella monenlaisilta toimialoilta. Myllärinä olo on ollut erittäin antoisaa ja jokaiselta yritykseltä oppii myös itse paljon uutta. En antaisi hetkeäkään pois, sillä yrittäjien kekseliäisyys, usko mahdollisuuksiin, innokkuus, peräänantamattomuus, epävarmuuden sietokyky, rohkeus ja idearikkaus ovat ihailtavia asioita, eivätkä ne ole kiinni paikkakunnasta tai toimialasta. On hienoa nähdä, kuinka perinteisilläkin toimialoilla löytyy vielä uusia ideoita. Olen saanut lukuisia uusia kontakteja ja kohdannut niitä ihmisiä myöhemminkin.

Kari: Olen ollut mukana kahtena vuotena ja olen kohdannut n. 50 yritystä. Kuten Timoa, niin myös minua kiinnostaa erityisesti Start again -sarja. Jukan kanssa olen melko samoilla linjoilla myllärinä olon suhteen. Olen huomannut, että kun ajoissa toimitettuun materiaaliin on ollut mahdollisuus perehtyä kunnolla, niin myllärinä pystyn paremmin sparraamaan yrittäjää. Yritysten kannattaa valmistautua kohtaamaan myllärit siten, että kasvusuunnitelmasta keskustellaan eri näkökulmista hyödyntäen myllärien erilaisia vahvuuksia. Olen saanut Kasvu Openista lukuisia uusia kontakteja. Kun hommat klikkaavat ja luottamus syntyy, on helpompaa aloittaa myöhemmin yhteistyö puolin ja toisin.

Mitkä ovat odotuksesi tulevista kiitoradoista? Lähdetkö jollain tavoitteella liikenteeseen?Timo: Samalla agendalla lähdetään liikkeelle kuin muinakin vuosina. Maaseutu ja liikenne -kasvupolut ovat uusia minulle ja tätä myöten pääsen uudelle toimialalle. Tavoitteena on, että verkostoituu uusien mielenkiintoisten yritysten ja ihmisten kanssa.

Jukka ja Kari: Odotuksena on yritysten mahdollisimman hyvä valmistautuminen mylläröintiin sekä uuden oppiminen. Koemme hyväksi yhdistellä toimialalta toiselle käytänteitä ja toimintatapoja. Ristiin pölyttäminen on myöskin yrittäjälle mahdollisuus, jos sitä osataan hyödyntää (mylläri, jolla on monipuolista toimialaosaamista). Yritysten kasvupolun määrittelyyn meiltä löytyy hyvät työkalut.

Lopuksi vielä terveisesi Kasvu Openiin osallistuville yrityksille.Timo: Rohkea, hyvä, terve itseluottamus ja kuuntelumoodi päälle, mylläröinti on oppimisprosessi molemmille osapuolille. Myllärit eivät ole tuomareita ja heistä on otettava kaikki irti.

Jukka ja Kari: Yritykset saavat eniten irti päivästä, kun siihen valmistaudutaan kunnolla. Materiaalit tulisi lähettää mylläreille hyvissä ajoin ennen tapaamista ja kertoa mylläröinnin aikana avoimesti asioistaan, tällöin myllärillä on parhaimmat mahdollisuudet synnyttää ideoita ja kysyä juuri olennaisia kysymyksiä. Pohdi avoimesti, mitkä ovat vahvuutesi ja miten aiot niitä hyödyntää. Pohdi myös liiketoiminnan osa-alueita, joissa omat resurssisi eivät riitä kasvun tekemiseen ja missä tarvitset tukea. Kokemuksen perusteella voimme sanoa, että useimmiten hyvin suunniteltu ja harkitusti hankittu ulkopuolinen täsmäapu nopeuttaa liiketoiminnan kehittymistä merkittävästi. Rakenna vahvuuksille, kompensoi heikkoudet, vältä uhkia ja riskejä, hyödynnä mahdollisuudet!

Rohkeasti vaan! Meihin saa tietenkin olla yhteyksissä, vaikka emme törmäisikään Kasvu Openissa.

Näillä sanoilla Suomen Yrityskehitys toivottaa kaikille Kasvu Openiin osallistuville yrityksille ja mylläreille erittäin antoisia ja opettavaisia päiviä!

 

Timo Muttonen Jukka Valkonen Kari Muhli

Senior Advisor Senior Advisor Senior Advisor

+358 400 514 378 +358 400 245 254 +358 400 677 136

Suomen Yrityskehitys Oy/ Suomen Yrityskehitys Oy/ Suomen Yrityskehitys Oy/ Venture Development Ltd Venture Development Ltd Venture Development Ltd

Comments


bottom of page