top of page

Onko koronan jälkeen bisnestä?

Konsulttiblogi on sarja, joka tuo esiin Suomen Yrityskehityksen konsulttien mielipiteitä, näkökulmia ja ajatuksia ajankohtaisista teemoista.

 

Onko Koronan jälkeen bisnestä?


Kari Lappalainen, Senior Advisor


Koronan vaikutukset bisnekseen ovat kiistattomat. Talous alkaa elpymään ja nyt mitataan yritysten valmiutta uuteen normaaliin. Korona-aikana vakiintuneet bisnesmallit ovat tulleet jäädäkseen ja tulevaisuuden näkymät ja trendit vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaan ympäri maailmaa. Koronan jälkeinen aika ja talouden elpyminen aiheuttavat ihmisille varmasti ilon ja onnen tunteita, mutta myös epävarmuutta. Ihmiset ovat eläneet poikkeuksellisia aikoja noin puolentoista vuoden ajan, joten ”paluu arkeen” voi tuntua jopa pelottavalta. Kukaan ei kuitenkaan voi tarkasti tietää, mitä tämä uusi normaali tuo tullessaan, mutta ennusmerkkejä voidaan tulkita. Yrityksillä on paljon kysymyksiä, joihin niiden tulee löytää vastauksia lähitulevaisuudessa.


Konkreettisia muutoksia ovat muun muassa pitkän etätyöskentelyjakson vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ja sitä kautta myös yritysten toimintaan. Paljon on puhuttu, että etätyö on tullut jäädäkseen ja että yritykset eivät enää tulevaisuudessa tarvitsisi esimerkiksi fyysisiä toimistotiloja. Nostaisin esille myöskin sen, että lisääntyvä etätyöskentely voi vaikuttaa myös työaikoihin. Mikäli ihmiset työskentelevät etänä enemmän, tarvitaanko enää perinteistä 8 tunnin työpäivää? Myös yritysten ja niiden henkilöstön dynamiikka ovat varmasti muuttuneet, kun ihmiset ovat kohdanneet suurimmilta osin pelkästään etäyhteyden välityksellä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Millaisessa henkisessä kunnossa ihmiset ylipäätään palaavat toimipisteilleen?


”Edessä on merkittävä yhteiskunnallinen siirtymä, joka vaatii yrityksiltä aivan uudenlaista ja rohkeaa ajattelua. Ensin pitää tulla tietoiseksi siitä, mikä oma käsitys tulevaisuudesta on. Sitten pitää haastaa se. Sen jälkeen pitää opetella näkemään muita mahdollisia tulevaisuuksia ja hahmottaa yrityksen menestys niissä. Sitä kautta on mahdollista toimia ja linkittää yritystoiminta muutoksen tekemiseen."

- Mikko Dufva, Sitran tulevaisuusasiantuntija


Myös muut trendit muuttavat bisnestä tällä hetkellä, kaikki muutokset eivät johdu pelkästään koronasta. Megatrendejä ovat luonnollisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Esimerkiksi osaamisvaatimukset kasvavat lisääntyvän teknologian ja kansainvälisen kilpailun vuoksi. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen tulee panostaa teknologiaosaamiseen pysyäkseen kilpailussa mukana. Digitalisaatio muuttaa toimialoja ja tässä muutoksessa yritysten tulee pyrkiä pysymään mukana tavalla tai toisella. Ilmastonmuutoksen kautta myös ekologisuus on kasvava trendi, johon yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraaminen ja vähentäminen ovat merkittäviä kilpailukeinoja yrityksille. Tämän ja etäteknologian hyödyntämisen vuoksi uskonkin, että työmatkustelu ja henkilökohtaiset bisnestapaamiset tulevat vähenemään merkittävästi ja ylipäätään verkostoituminen tulee muuttumaan. Koronan jälkeinen uusi normaali - miten tilanteesta selvitään ja voidaan aloittaa rakentamaan uutta?


Yritysjohdon tärkeimmät tehtävät koronapandemian jälkeen voidaan tiivistää seuraavaan kolmeen asiaan:

  • Prioriteetti on liiketoiminnan vakauttamisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa

  • Seuraavaksi pitää pysyvästi vahvistaa yrityksen vastustuskykyä läpi kaikkien liiketoiminta-alueiden ja -toimintojen kriisin pitkittymisen ja uusien kriisien varalta

  • Sen jälkeen on aika ymmärtää miltä osin toimintaympäristömme tulee kriisin jälkeen jäämään pysyvästi muuttuneeksi ja uudelleen muotoilla oma strategia osaksi tätä uutta normaalia

 

Suomen Yrityskehitys Oy:n asiantuntijat auttavat sinua liiketoimintamaiseman, skenaarion, strategian, liiketoimintasuunnitelman ja mittariston luomisessa, työstämisessä ja päivittämisessä. Ota yhteyttä, kääritään hihat ja ryhdytään yhdessä rakentamaan yrityksesi tulevaisuutta.
Kari Lappalainen

Senior Advisor

kari.lappalainen@yrityskehitys.com

040 072 2016Comentarios


bottom of page