top of page
Yhteenveto: Valtion helpotukset koronavirustilanteesta kärsiville yrityksille

Häiriötilanne vaikuttaa yritysten liiketoimintaan negatiivisesti ja valtio on reagoinut tilanteeseen tarjoamalle erilaisia rahoitusmalleja, helpotuksia ja mahdollisuuksia maksuaikatauluista sopimiseen. 

Päivittyvään listaan tiivistetään eri tahojen tarjoamat helpotukset koronaviruksen aiheuttamaan ahdinkoon. 

Listaan on tiivistetty tiedot pääpiirteittäin, yksityiskohtaisiin tietoihin voitte tutustua tarkemmin lähteiden omilla sivuilla. 

Listaus päivitetty 31.3.2020

Verohallinto

 • Veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa, hyväksyttävä syy on esimerkiksi sairastuminen

 • Myöhästymismaksut voidaan jättää perimättä perustellusta syystä (mm. alv-ilmoituksissa)

 • Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä ei peritä myöhästymismaksua

 • Maksuvaikeuksissa oleva yritys voi hakea veroille maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen

  • 25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla

  • Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa

  • Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

  • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

  • Maksujärjestelyyn pääsee vain, jos veroja ei ole ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu

 • Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos tulos vaikuttaa olevan arvioitua pienempi. Tähän riittää oma ilmoitus.

 • Ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta

 • Arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan

 • Autoverolle ja valmisteverolle voi hakea maksunlykkäystä

Business Finland

 • Business Finlandin rahoitusta voi hakea ja sitä myönnetään normaalisti

 • Käynnissä olevien projektien projektiaikojen ja laina-aikojan muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti

 • Projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä voi tarvittaessa lyhentää, jolloin maksatusta projektin kustannuksista voi saada nopeammin

 • Lainoihin voi saada lyhennysvapaata

 • Rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa (muutoksia voi hakea myös takautuvasti siihen asti, kun projektin loppuraportointipäivä lähestyy)

 • Business Finlandin lisätty häiriötilanteisiin tarkoitettu avustusvaltuus on 700 miljoonaa euroa

 • Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa -rahoituspalvelut pk- ja midcap-yrityksille (6-250 työntekijää), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Avustuksen määrä on 80 % projektin kokonaiskustannuksista.

  • Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin: rahoitus enintään 10 000 € (hanke tällöin kokonaisbudjetilta 12 500 €). Yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoiminen koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

  • Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin: rahoitus enintään 100 000 € (hanke tällöin kokonaisbudjetilta 125 000 €). Yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Finnvera

 • Rahoituksen järjestelytarpeisiin suhtaudutaan joustavasti

 • Pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sopia maksujärjestelyistä

 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella

 • Pankeilla on lupa myöntää lyhennysvapaata Finnveran takaamiin pankkilainoihin

 • Finnveran lainoihin voi hakea suoraan 6 kk lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella

  • Lyhennysvapaan aikana maksetaan vain korot & kulut

  • Finnvera ei korota pankkilainoille antamiensa enintään 300 000 euron takauksien takausprovisiota. Finnveran lainoissa ja luotollisen tilin takauksissa marginaalia tai takausprovisiota ei koroteta, jos kokonaisvastuut ovat enintään 300 000 euroa.

 • Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin: Finnvera turvaa alkutakauksen ja pk-takauksen sekä Finnvera-takauksen käsittelyn ja keskittää myöntämisen

 • Suoria lainahakemuksia ei käsitellä tällä hetkellä

 • Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu yrityksen tilanteeseen. Takauksen osuus luotosta tai muusta rahoitussitoumuksesta on yleensä 50-80 %.

ELY-keskus

 • ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan.

  • Tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä. Mahdollisten muutosten osalta ole ensin yhteydessä ELY–keskukseen sopiaksesi menettelystä.

 • Käynnissä olevien, kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikojen ja sisältöjen muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti

 • ELY:n kehittämispalveluiden (analyysi- ja konsultointipalvelut) tukitasoa on poikkeuksellisesti nostettu. Yrityksen maksuosuus palveluista on nyt 30 € + alv/konsultointipäivä. 

 • ELY-keskusten yritysten kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten kehittämistarpeita ml. investoinnit. Talous- tai markkinatilanteiden muuttuessa pk- yrityksiä voidaan tukea esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai uudistamisessa sekä tuotannon uudelleen suuntaamisen edellyttämissä kehittämistoimenpiteissä.

 • ELY-keskukset ovat saaneet 300 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Lisäksi tukien maksatuksia nopeutetaan.

 • Tiistaina 31.3.2020 avautui haettavaksi uusi avustusmuoto yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä. Lue lisää täältä.

Suomen Pankki

 • Suomen Pankki on aloittanut yritystodistusten oston, ohjelman koko ensivaiheessa 500 miljoonaa euroa.

  • Tarkoituksena saada pankeille ja muille luottolaitoksille lisää rahaa, jota ne voivat lainata eteenpäin yrityksille

Tutustu tietoihin tarkemmin:

 

Verohallinto

Business Finland

Finnvera

ELY-keskus

Suomen Pankki

bottom of page