top of page

Kasvukiihdyttämö

Yhteistyössä:

b8e366d2cec6fc1051f8dadda777979d_f334.jp
yritystehdas-logo_edited.png

Kasvukiihdyttämö lyhyesti

Suomen Yrityskehitys on vuoden 2015 lokakuusta lähtien pyörittänyt Keski-Suomen Kasvukiihdyttämö nimellä toimivaa kiihdyttämöohjelmaa. Ohjelmaan valitaan vuosittain vähintään viisi uutta kasvukiihdyttämövaiheen yritystä ja kymmenen startup-vaiheen yritystä. Kasvukiihdyttämössä yritykset saavat yksilöllistä sparrausta riippuen yrityksen kehitysvaiheesta ja -tarpeista.

 

Yksilöllisen sparrauksen lisäksi osana Kasvukiihdyttämöä toteutetaan Venture programeita, joissa yritykset kehittävät, kaupallistavat, markkinoivat ja myyvät tuotteitaan ja palveluitaan toimialakohtaisten teemojen ympärille syntyneissä yritysklustereissa. 

Kasvukiihdyttämön kumppaneina toimivat Business Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Operatiivista yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Jyväskylän Yritystehdas Oy:n kanssa.

Kasvukiihdyttämön tavoitteet

Kasvukiihdyttämön vähimmäistavoitteena on yritysten liikevaihdon kaksinkertaistaminen. Liikevaihdon kasvun ohella panostetaan yrityksen kannattavuuden ja rahoitusaseman parantamiseen, toimintaedellytysten kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen.

Kasvukiihdyttämön tavoitteena on yleisesti kiihdyttää Keski-Suomessa sijaitsevien yritysten liikevaihdon kasvua sekä tarjota Keski-Suomessa sijaitseville yrityksille tehokkaasti erilaisia asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen.

Kasvukiihdyttämö-ohjelma

Kasvukiihdyttämö-ohjelman alussa kaikille yrityksille rakennetaan yksilöllinen kasvusuunnitelma, jonka perusteella päätetään seuraavat tehtävät toimenpiteet eli kasvun portaat. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Suomen Yrityskehityksen tuotteistamia asiantuntijapalveluita liittyen esimerkiksi myynnin kehittämiseen ja asiakkaiden hankintaan, erilaisiin murrostilanteisiin, rahoituksen hakemiseen ja kansainvälistymisen käynnistämiseen. Ohjelma kestää 12-24 kuukautta ja pre-accelerator -ohjelma 6-12 kuukautta.

Kenelle Kasvukiihdyttämö on tarkoitettu?

 

Kasvukiihdyttämö on kasvuhakuisille yrityksille tarkoitettu kehitysohjelma, jossa kokeneet yrittäjät ja liikkeenjohtajat auttavat yhtiöitä kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa ja parantamaan merkittävästi tulostaan alle kahdessa vuodessa. Kasvukiihdyttämö on toimialariippumaton, mutta useimpien valittavien yritysten arvioidaan liittyvän hyvinvointiin ja terveyteen, digitalisoitumiseen ja kyberturvallisuuteen tai kestävään kehitykseen ja resurssiviisauteen, joista ovat esimerkkeinä biotalous ja älykäs asuminen.

Kriteerit

Kasvukiihdyttämö

·        Edellisten vuosien kumuloitunut liikevaihto yli miljoona euroa

·        Yritys tavoittelee seuraavien vuosien aikana vähintään liikevaihdon kaksinkertaistamista

·        Yrityksesi haluaa kansainvälistyä

Pre-accelerator

·        Yritys on perustettu ja olet vähintään liiketoiminnan kaupallistamisen kynnyksellä

·        Liiketoiminnallasi on kansainvälistymispotentiaalia nyt tai tulevaisuudessa

Jos mietit vielä liikeideaa ja tai olet jo perustanut yrityksen ja koet tarvitsevasi loistavaa sparrausta liiketoiminnan alkuvaiheeseen, tutustu yhteistyökumppanimme Jyväskylän Yritystehtaan toimintaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää kiihdyttämö-

palveluistamme:

Ville Viljanmaa

Palvelupäällikkö

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

040 729 3342

Venture programit

Älyhoiva

Älyhoiva on Suomen Yrityskehitys Oy:n ja Suomen Kotidata Oy:n rakentama älykkäiden ja digitalisaatiota hyödyntävien hoivapalveluiden verkosto. Älyhoiva-ohjelmaan on koottu erilaisia älykkäiden hoivatuotteiden ja -palveluiden toimijoita, jotta ne löytyisivät yhdestä helppokäyttöisestä palvelukokonaisuudesta. Tarkoituksena on yhdistää palveluiden tarjoajat sekä kuluttajat mahdollisimman mutkattomasti yhdessä kanavassa.

Monialainen kuntoutus -kehitysohjelma

Monialainen kuntoutus on Suomen Yrityskehityksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä käynnistämä kehitysohjelma. Sen tarkoituksena on yhdistää eri toimialojen osaajia luomaan uusia helposti lähestyttäviä ja käyttöönotettavia kuntoutusalan tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä parantaa kuntoutustoiminnan laatua. Ohjelmaan valitaan alansa parhaimmat toimijat ja yhteistyön avulla varmistetaan toiminnan laadukkuus.

Harri Turunen

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

040 566 8928

arvonmääritys.png

Multimentor Toolkit - johdon ja liiketoiminnan kehittämisen sähköiset työkalut


Multimentor Toolkit on Multimentor Oy:n ja Suomen Yrityskehityksen käynnistämä kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on luoda liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen tarpeisiin soveltuva sähköinen työkalu, joka yhdistelee erilaisia hyväksi havaittuja menetelmiä ja käytänteitä käytettävyydeltään tasokkaaksi kokonaisuudeksi. Hanke toteutetaan asiakaslähtöisesti ja menetelmien sekä työkalujen määrää lisätään vaiheittain asiakastarpeeseen perustuen.

Jukka Lassila

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

050 1810

iconmonstr-building-26-240 (1).png

Industrial Venture Program


Industrial -kehitysohjelman tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden yritysten rahoituskelpoisuutta ja kasvunäkymiä. Kehitysohjelma pyrkii auttamaan yrityksiä selviämään alan digitaalisesta murroksesta liittyen esimerkiksi automaatioon, robotiikkaan, konenäköön sekä testaus- ja tuotekehitykseen. 

Jukka Lassila

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

050 1810

Wealth & Health

Marko Sorri

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

040 585 5238

Smart Meeting Room

Seppo Laine

etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

050 573 4417

Kiinnostuitko Venture Programeista? 

Ota yhteyttä kyseisen ohjelman vetäjään ja kysy lisää.

bottom of page