top of page

Strategiatyö

Kasvustrategia

Olipa liiketoimintasi vasta kasvupolun alkumetreillä tai etsimässä täysin uusia reittejä kasvun toteuttamiseksi, autamme suunnittelemaan reitin määränpään saavuttamiseksi.

 

Luomme yhdessä käytännön tason suunnitelmat kirkkaiksi kiillotettujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Varmistamme, että askeleet ovat sopivan kokoisia, mutta riittävän kunnianhimoisia. Sovimme aikataulut, vastuut ja tarvittavat resurssit huomioiden niin tiimin osaamisen kuin rahoituksenkin. Toteuttamiskelpoinen kasvustrategia auttaa yritystäsi mm. rahoittajien vakuuttamisessa ja kasvuun liittyvien riskien hallinnassa.

 

Strategiatyö toteutetaan useimmiten siten, että suunnitteluun osallistuvat operatiivisesta toiminnasta vastaavat ja käytännön toteutukseen osallistuvat avainhenkilöt. Näin varmistetaan tiimin sitoutuneisuus yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja määränpään saavuttamiseksi.

 

Autamme yritystäsi tarvittaessa myös strategian toimeenpanossa lisäkäsinä ja – jalkoina osana operatiivista ydintiimiä.

Omistajastrategia

Yrityksen omistajilla voi olla erilaisia odotuksia ja näkemyksiä siitä, mihin yritystä ollaan viemässä, miten, mitkä asiat ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä ja millaisia ovat toiminnan tavoitteet. Henkilöiden taustat ja syyt omistaa yritystä voivat poiketa toisistaan merkittävästi.

 

Autamme yrityksesi omistajia tuomaan erilaiset näkemykset osaksi yhteisiä toimintalinjauksia. Selvitämme omistajien ajatukset yksilötasolla ja toteutamme niiden perusteella omistajastrategian, johon koko omistajakunta on sitoutunut.

 

Yhteinen näkemys yrityksen suunnasta tekee toiminnan järjestelmällisestä kehittämisestä tehokkaampaa.

iconmonstr-share-7-240.png

Jakelukanavastrategia

Hyödynnätkö kaikki optimaalisimmat jakelukanavasi? Ovatko jakelukanavanne mietitty liiketoiminnan kannalta niin tehokkaaksi kuin mahdollista vai olisiko niissä vielä kehitettävää?

Strategioille on valitettavan tyypillistä ylisuunnittelu ja alitoteutus. Tämän vuoksi keskitymme ennen kaikkea rakentamaan strategiasta konkreettisen, kaupallisen ja toteuttamiskelpoisen. Jakelukanavien strategiatyö toteutetaan johtoryhmätasolla siten, että suunnitteluun osallistuu operatiivisesta toiminnasta vastaavia sekä käytännön toteutukseen osallistuvia avainhenkilöitä. Tällä tavoin varmistetaan koko tiimin sitoutuneisuus yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Jakelukanavastrategian jalkauttamisessa toimimme mielellämme myös lisäkäsinä ja -jalkoina osana operatiivista tiimiä varmistamassa, että toimeenpano on tehokasta ja suunnitelmallista. 

Yritysanalyysi

Analyysilla kirkas kuva yrityksestäsi.

Analyysi-palvelulla autamme kasvuyrityksiä kirkastamaan tavoitteensa, kehittämiskohteensa ja kasvusuunnitelmansa. Yrityksen kasvuvalmiuksien kartoittaminen yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa synnyttää väistämättä uusia näkökulmia, ja avaa ajattelua erilaisille mahdollisuuksille. 

Poraudumme yhdessä yrityksesi ytimeen, ja laitamme kasvutavoitteet ja kehittämisaskeleet järjestykseen.

Yritysanalyysi on tärkeä erityisesti silloin kun suunnittelet laajempaa kasvuun tähtäävää kehittämishanketta ja haluat varmistua siitä, että yrityksesi on vakaalla pohjalla ja sen muu toiminta tukee kehittämisponnistelujen onnistumista.

Yritysanalyysi voidaan toteuttaa myös ELY-keskusten Yritysten kehittämispalveluilla, jolloin noudatamme toteutuksessa ELY:n tuotteistusta.

iconmonstr-monitoring-5-240.png

Riskianalyysi

Millaisiin riskeihin yrityksesi tulisi olla varautunut? Millä tavalla pystyt minimoimaan riskit tai niiden aiheuttamat haitat? 

Riskianalyysi on tehokas tapa kartoittaa, millaisia riskitekijöitä yrityksen liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä on. Analyysilla nostetaan päivänvaloon pahimmat mitä jos -tilanteet ja arvioidaan niiden liiketaloudellinen vakavuus sekä todennäköisyysprosentti. Riskianalyysin avulla yritys voi rakentaa itselleen toimintasuunnitelman, joka huomioi riskitekijät ja pyrkii minimoimaan niiden toteutumisen tai niistä aiheutuvat haitat liiketoiminnalle. 

Riskien hallinta

Melkein mitä tahansa voi tapahtua, mutta millä todennäköisyydellä? Ja mitä se merkitsee liiketoiminnalleni?

Tunnistamme yhdessä yrityksesi johdon kanssa toimintaanne uhkaavat riskit, määrittelemme niiden rahallisen merkityksen, varautumiskeinot, vakavuuden ja toteutumisen todennäköisyyden.

Ajantasainen riskienhallinta vähentää yritysjohdon työtaakkaa vapauttaen aikaa olennaiseen – liiketoiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Riskienhallinta parantaa yrityksesi uskottavuutta potentiaalisten rahoittajien silmissä ja mahdollistaa myös vakuutusturvan mitoittamisen oikein.

iconmonstr-puzzle-19-240.png

MWB:t eli must-win-battles

Osaatko nimetä liiketoimintasi suurimmat kompastuskivet? Tiedätkö, millaisilla keinoilla pystyt kääntämään haasteet vahvuuksiksi? 

MWB eli must-win-battles tarkoittaa käytännössä keinoja ja toimenpiteitä, joilla liiketoiminnalliset kasvumahdollisuudet voidaan toteuttaa. Menetelmän avulla nostetaan esiin liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä kehityskohteita ja haasteita (must-win-battles), nimetään konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä niiden parantamiseksi sekä asetetaan vastuuhenkilöt ja aikarajat tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi. 

Menetelmä tarjoaa yrityksellesi keinon liiketoiminnan suunniteltuun ja tavoitteelliseen kehittämiseen. Must-win-battles -menetelmä porautuu liiketoiminnallesi tärkeimpiin kehityskohtiin ja keskittyy juuri niihin tekijöihin, jotka ovat yrityksesi menestyksen kannalta kriittisimpiä. 

Tutustu myös muihin palveluihimme!

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä

b20862_8777b1d1541d4502809a4507afa99649~mv2_d_1536_1920_s_2.jpg

Jukka Lassila 

CEO, Senior Advisor

jukka.lassila@yrityskehitys.com

050 1810

Ota yhteyttä - Jukka
bottom of page