top of page

Asiakastarinat

Työplus Yhtiöt Oy - huolellisesta strategiatyöstä kannattavaa kasvua

Työplus Yhtiöt Oy on työterveyshuollon palveluita tarjoava konserni Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta, joka fokusoi varsinkin ennaltaehkäisevään toimintaan. Konserni on kuntaomisteinen ja toimii yhtä vahvasti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Konsernilla on yhdeksän toimipistettä ja se työllistää yli 120 henkilöä terveysalan ammattilaisista hallintoon.

Työplus Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Björkin mukaan Yrityskehitykseen törmäämisessä oli ripaus tuuria mukana: puhelu tapaamisen järjestämiseksi tuli täydellisellä ajoituksella, sillä yhtiön strategian kirkastaminen oli ajankohtaista ja ulkopuolisen tuen hyödyntäminen oli jo päätetty - vain palveluntarjoaja oli valitsematta.

Suomen Yrityskehityksen Harri Turunen antoi ehdotuksensa Työplus Yhtiöt Oy:n kasvustrategialle ja yhtiön hallitus päätyi valitsemaan Yrityskehityksen tarjouksen strategiatyölle. Projekti aloitettiin vuoden 2020 alkupuolella.

"Jos olisimme yrittäneet lähteä omin voimin tekemään, niin puhumattakaan osaamisesta ja kokemuksesta, minun ja meidän resurssimme eivät olisi riittäneet siihen."

-Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

Projektin myötä syntyi kirkastettu kasvustrategia, joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa vastikään. Strategiaprosessin läpi kuljettiin pitkä matka ja ympäröivästä tilanteesta sekä kesälomakaudesta huolimatta strategiatyö eteni suunnitellulla aikataululla.

Kasvustrategian luominen monimuotoiselle konsernille vaatii laajaa ymmärrystä yhtiön liiketoiminnasta sekä toimialasta. Projektia edistettiin erilaisilla työmenetelmillä: palavereita järjestettiin niin kasvotusten kuin etänä. Sen lisäksi yrityksen kanssa hyödynnettiin workshop-työskentelyä, kartoittavia kyselyitä sekä välitehtäviä. Päätöksiä ja projektin etenemistä hyväksytettiin hallituksen kokouksissa matkan varrella.

Onnistunut projekti ei muodostu vain toimivista työmenetelmistä. Työplus kertookin, että merkittäviä tekijöitä onnistuneelle strategialle olivat toimiva kommunikaatio ja sujuva yhteistyö konsultin ja yrityksen välillä. Osapuolten yhteisymmärryksen puolesta puhuu myös konsultin vastaus, jossa korostuvat tismalleen samat asiat.

"Jälkikäteen katsottuna on erittäin vaikea uskoa, että jollain muulla olisi onnistunut näinkin hyvin – se yhteistyö ja luottamus… Oli kovin sujuvaa ja joustavaa olla tekemisissä Harrin kanssa. Kuin olisi soittanut kaverille, milloin vaan, hänellä on aina ollut aikaa ja asiat on saatu joustavasti eteenpäin."

-Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

Projektissa tulee usein vastaan myös haasteita sekä oppimiskokemuksia molemmin puolin. Konsultin näkökulmasta opit olivat hallinnollisessa työskentelyssä. Työplus Yhtiöt Oy:n Thomas Björk puolestaan nimeää suurimmiksi opeikseen taustatyön merkityksen strategiatyössä. Hänellä on laajasti aikaisempaa kokemusta strategioiden jalkauttamisesta, mutta suunnittelutyössä korostunut taustatyö yllätti.

"Opin lisää kunnallisesta päätöksenteosta sekä eritason päättäjien huomioimisesta. Kunnallinen päätöksenteko edellytti normaalia laajemman tiedotus-, käsittely- ja hyväksymiskäytännön."

-Harri Turunen, liikkeenjohdon konsultti (CMC), Partner, Suomen Yrityskehitys Oy

Harrin tekemän taustatyön laajuus onnistui yllättämään ja vakuuttamaan myös yhtiön muita jäseniä. Konsultin toimialakokemus ja vankka osaaminen alalta sekä strategiatyöstä puhuivat puolestaan läpi projektin, mutta pohjatyön laajuus vei strategiatyön seuraavalle tasolle. Harri onnistui työssään nostamaan esiin asioita, jotka ovat olleet aistittavissa yrityksessä aiemmin, mutta joita ei ollut sanottu ääneen. 

Huolellinen pohjatyö antaa kasvustrategialle myös selkeän faktapohjan, josta rakentaa yhtiön tilanteeseen aidosti sopivan suunnitelman. 

"Kannattaa lähteä liikkeelle oikeista asioista ja tilanteista, katsoa miltä näyttää mikäkin tällä hetkellä. Se kirkastaa kasvua. Meillä esimerkiksi on niin vahva markkinaosuus julkisella puolella, että kasvua ei ole löydettävissä eli toimenpiteet pitää suunnata muualle."

-Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

Strategiatyön toteuttaminen sitoutuneen yrityksen kanssa tekee projektista jouhevan. Harri Turunen antaakin erityisesti kiitosta yrityksen sitoutuneisuudelle strategiatyön tekemiseen. 

"Workshopeissa oli hyvä paneutuminen ja fiilis. Aito innostus uusiin menettelyihin sekä toimintamalleihin näkyi pitkin kehittämistyötä."

-Harri Turunen, liikkeenjohdon konsultti (CMC), Partner, Suomen Yrityskehitys Oy

Kuvituskuva Työplus Yhtiöt Oy.

Valitettava totuus kuitenkin on, että strategiatyön kompastuskivet tulevat usein vastaan jalkauttamisvaiheessa. Tämä vaihe on Työplus Yhtiöillä seuraavaksi edessä. Yhtiössä kuitenkin tiedostetaan hyvin vaiheen vaativuus. Thomas Björkillä on kuitenkin luottoa jalkauttamisen onnistumiseen - edelliseen strategiaan verrattuna luvassa ei ole suuria ja dramaattisia muutoksia, vaan kasvustrategian tarkoitus oli nimenomaan selkeyttää strategiaa ja vahvistaa sitä. 

Yrityskehityksen kanssa toteutettu kasvustrategiaprosessi kattoi suunnitteluvaiheen, mutta yritystä ei jätetä oman onnensa nojaan jalkauttamisenkaan kanssa. Työplus Yhtiöt kokevatkin saaneensa hyvät eväät myös toteuttamisvaiheen onnistumiseen. 

"Strategiatyö on tuotteena ajatellen jonkinlainen riski, sillä siinä voidaan päästä siihen asti, että paperituote on tehty ja hyväksytty mutta mitä sen jälkeen? Nyt on jäänyt tunne, on luvattu ja sovittu, että varmistetaan seuraavan ja tärkeämmän vaiheen lähtevän onnistuneesti liikkeelle."

-Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

Kokonaisuudessaan kasvustrategiaprosessi on ollut erittäin onnistunut ja molemmat osapuolet kertovat olevansa erittäin tyytyväisiä siihen, mitä on saatu aikaan ja miten. Työplus Yhtiöiden toimitusjohtaja Thomas Björk myöntää, että yrityksellä oli paljon odotuksia strategiatyöhön lähdettäessä – ne ovat kuitenkin onnistuttu jopa ylittämään.

"Pohjanmaalla ei välttämättä aina suoraan kerrota positiivista palautetta mutta nyt sitä on tullut varsin selkeästi – kaikin puolin Harri on onnistunut ylittämään odotuksia ihan tuntuvasti. On hauska tulla positiivisesti yllätetyksi, asiakaskokemuksena tämä on ollut äärimmäisen hyvällä tasolla. Koen tämän melko ainutlaatuisena."

-Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

Kuvassa Työplus Yhtiöt Oy toimitusjohtaja Thomas Björk.

index.png
Björk-Thomas.jpg
Työplus-Oy-kuva.png
bottom of page