top of page

Kehittämistyö häiriötilan aikana

Poikkeustilassa liiketoiminta joutuu odottamattomien haasteiden eteen ja niistä selviytyminen vaatii yritykseltä paljon. Hyödyntämällä vaihtoehtoisia rahoituksia kuten ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointipäiviä tai Business Finlandin häiriötilanteen esiselvitys ja kehittämisavustusta, yritys voi kuitenkin suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka eivät vain auta kriisitilanteessa vaan kehittävät yrityksen toimintaa myös tulevaisuutta ajatellen. 

Asiantuntijan hyödyntäminen oikeiden askellusten löytämiseen voi nostaa esiin uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Tarvittaessa autamme yritystänne ensin hakemaan kehittämisrahoitusta ja sen jälkeen luomaan ja toteuttamaan suunnitelmat.

Esimerkkejä palveluista:

iconmonstr-monitoring-6-240.png

Tilanneanalyysi

 • Pika-analyysi koko yrityksestä

 • Kartoitus koronavirusepidemian vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä (2020)

 • Selvitys yrityksen suurimmista tulonlähteistä ja menoeristä - esimerkiksi henkilöstö, sopimukset, ostopalvelut ja vuokrat

iconmonstr-checkout-2-240.png

Kassanhallinta

 • Kulujen hallittu ja ripeä skaalaaminen alas

 • Neuvottelut päävelkojien, kumppaneiden tai osakkeenomistajien kanssa

 • Muiden olemassa olevien sopimusten ehtojen tarkistaminen ja mahdolliset neuvottelut

 • Kassan riittävyyden varmistaminen myös toimenpiteiden jälkeen

 • Lisärahoituksen eri vaihtoehtojen kartoittaminen (lainat, takaukset, avustukset)

 • Tulojen varmistaminen 

Toteutettavat palvelukokonaisuudet rakentuvat aina yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.

 

Maksuttoman kartoituskeskustelun avulla voimme selvittää, millaisia toimenpiteitä teidän palvelukokonaisuutenne voisi sisältää. Kokemuksemme mukaan jo kartoituskeskustelu voi nostaa esiin uusia näkökulmia kehittämistarpeista. Olettehan siis rohkeasti yhteydessä, niin jutellaan!
 

Viiden päivän palvelukokonaisuus voi näyttää esimerkiksi tältä:

Tilanneanalyysi (1pv)

Kassanhallinta ja rahoitusvaihtoehdot (2pv)

Toimenpidesuunnitelma(2pv)

Palveluita on mahdollista toteuttaa yrityksen tarpeen mukaan tehokkaasti 2-3 viikossa tai pidemmällä aikavälillä esimerkiksi 2-3 kuukaudessa.

 

Hinnoittelu määräytyy kokonaisuudesta riippuen mutta esimerkiksi ELY:n Yritysten kehittämispalveluiden konsultointia hyödynnettäessä asiakkaan hinta koko viiden päivän konsultoinnille on yhteensä vain 150€!

iconmonstr-user-17-240.png

Henkilöstö

 • Organisaation uudelleen resursointi kannattavuuden kasvattamiseksi ja yrityksen toiminnalle elintärkeiden toimintojen säilyttämiseksi

 • YT-neuvottelut ja lomautukset: ongelmatilanteissa viestiminen ja resurssien palauttaminen kriisitilanteen normalisoituessa

 • Työntekijöiden luottamuksen säilyttäminen

 • Toimitusjohtajan ja johdon tuki kriisitilanteessa selviytymiseen

 • Henkinen hyvinvointi ja tuki kovien päätösten teossa

iconmonstr-calendar-9-240.png

Toimenpidesuunnitelma seuraavalle 6 kuukaudelle tai vuoden loppuun

 • Tilanteen mukaan päivitettävä, viikkotasoinen toimenpidesuunnitelma kuukaudeksi eteenpäin

 • Seuraavien viiden kuukauden suunnitelmat kuukausitasolla 

 • Must-win-battles:n määrittely

 • Yrityksen johdolle kuukauden ajaksi nimetty tukihenkilö, jolle voi soittaa

 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen epidemian aikana ja markkinan auetessa uudelleen sen jälkeen - julkista avustusta saatavilla!

 • Tavoitteiden määritteleminen ja niiden viestiminen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi

 • Riskien kartoittaminen ja niiden toteutumisen todennäköisyyden arvioiminen

bottom of page