top of page

Rahoituskierroksen suunnittelu

suunnittelu (6).png

Rahoituskierroksen suunnittelu:
 

1. Rahoitusanalyysi

Rahoituskierros aloitetaan tekemällä yritysanalyysi sen määrittelemiseksi, onko yritys rahoituskelpoinen. Mikäli yritys ei vielä ole valmis rahoittajille ja sijoittajille, siirrytään prosessissa rahoituskelpoisuuden parantamiseen.

 

Muussa tapauksessa analyysin jälkeen vuorossa on rahoitustarpeen validointi eli yrityksen taloudellisten suunnitelmien varmentaminen. Rahoitustarpeesta tehdään arvio ja määritellään, millaista rahoitusinstrumenttia lähdetään hakemaan.
 

2. Rahoittajalistan luominen

Tunnistetut ja potentiaaliset rahoittajat kerätään pitkäksi listaksi, josta lähdetään etsimään sopivimmat rahoittajatahot. Kontaktointivaiheessa priorisoidaan näitä yrityksen tarpeeseen parhaiten osuvia rahoittajia.
 

3. Term sheet

Term sheet tarkoittaa yrittäjien näkemystä sisään otettavan rahan ehdoista. Ennen rahoittajien kontaktointia tai tapaamista määritellään tarkasti rahamääräiset ja muut ehdot, joilla yrittäjät ovat valmiita ottamaan ulkopuolista rahoitusta.
 

4. Rahoittajateaserin ja -presentaation rakentaminen

Yritykselle rakennetaan brändinmukainen teaser, joka toimitetaan ensivaiheen konktaktoinnissa n. 20–30 rahoittajataholle. Samalla luodaan rahoittajapresentaatio, joka on visuaalinen ja tiivis noin 15–20 minuutin kokonaisuus, joka tuo selkeästi esiin mitä yritys tekee, millaisia tavoitteita heillä on ja minkä verran rahoitusta he tarvitsevat.

 


Rahoituskierroksen suunnittelu alkaen 3 600 €.

Rahoituskierroksen toteuttaminen

suunnittelu (5).png

Rahoituskierroksen toteuttaminen:
 

1. Rahoittajakontaktoinnit

Potentiaalisimmat rahoittajat kontaktoidaan sähköpostilla ja puhelimitse. Rahoittajien kanssa pyritään järjestämään tapaaminen, jossa päästään tarkemmin kertomaan yrityksestä sekä kuulemaan, mitä rahoittaja voisi mahdollisesti tuoda toimintaan rahallisen panostuksen lisäksi.


 

2. Rahoittajatapaamiset
Rahoittajatapaamisissa on tarkoitus vakuuttaa rahoittaja siitä, että yritykseen kannattaa sijoittaa ja arvo on todetun mukainen. Asiantuntija tukee neuvotteluissa ja antaa oman näkemyksensä neuvotteluiden edistämisessä. Asiantuntija auttaa varmistamaan, että yrityksen edut on huomioitu kaupassa ja syntyvässä osakassopimuksessa mahdollisimman hyvin.
 

3. Allekirjoittaminen
Rahoituskierroksen huipentaa osakekauppakirjan allekirjoittaminen. Vaihe on sinänsä melko yksinkertainen mutta sitä ei saa kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä.

 


Rahoittajaneuvottelut alkaen 4 800 € + 3 % success fee.

Huomioitavaa rahoituskierrospalveluissa:

Huomioi mahdollisuus käyttää ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut -avustuksen hyödyntäminen rahoituskierroksen suunnittelussa. Kerromme tästä mielellämme lisää.

Lähtökohtaisesti suosittelemme hyödyntämään suunnittelu- ja toteutusvaiheet yhtenä pakettina. Hinnoittelu näkyvissä eriteltynä.

Rahoituskierrosprosessi muotoutuu luonnollisesti yrityksen tarpeista ja tilanteesta riippuen. Mikäli tarvetta on esimerkiksi rahoituskelpoisuuden vahvistamiselle, tuelle varsinaisiin rahoituskeskusteluihin tai rahoituskierroksen järjestämiselle tai johtamiselle, asiantuntijamme toimivat mielellään lisäapuna.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Piritta Relander

Palvelupäälikkö

piritta.relander@yrityskehitys.com

040 702 0745

Logoja.png
bottom of page