top of page

Valtakunnallinen Accelerator-ohjelma yritysten liikevaihdon ja arvon kasvattamiseen

Accelerator-kasvuohjelman tavoitteena on yrityksen arvon ja liikevaihdon kasvattaminen. Ohjelma muodostuu yritykselle räätälöidystä intensiivisestä kasvuvalmennuksesta sekä ryhmätoteutuksesta. Accelerator-kasvuohjelma tuo yrityksen avuksi ison joukon asiantuntijoita sekä arvokkaita kontakteja eri toimijoihin sekä rahoittajiin.


Accelerator on aiemmasta Kasvukiihdyttämö-konseptista uudistettu ja vahvistettu kokonaisuus. Ohjelma muodostuu kymmenen kuukauden kasvuvalmennuksesta, joka toteutetaan osaavan asiantuntijajoukkueen kanssa yrityksen tilanteeseen räätälöidysti sekä ryhmätoteutuksesta, joka painottuu verkostoitumiseen ja yrityksen rahoitustilanteen vahvistamiseen.


Kasvuvalmennuksessa yritys saa asiantuntijoiden sparrausta tilanteeseensa räätälöidysti kaikilta kasvun osa-alueilta. Ryhmämuotoisesti toteutettavissa päivissä osallistujat pääsevät muun muassa hyötymään kumppaneiden asiantuntijaosaamisesta ja yleisistä valmennuksista samalla, kun saavat toinen toisiltaan vertaistukea ja apua. Kasvuohjelman myötä yritykset pääsevät verkostoitumaan niin muiden yritysten, rahoittajien ja sijoittajien kuin eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin sekä vertaistuen taataksemme ohjelmaan ei oteta mukaan kilpailevia yrityksiä. Toimi siis nopeasti ja varmista paikkasi nyt! Ohjelman tavoitteena yrityksen mitattava kasvu


Accelerator-kasvuohjelma pureutuu kaikkiin kasvun osa-alueisiin ja kehittää yritysten toimintaa erityisesti niiltä alueilta, mikä kenellekin on ajankohtaista ja tarpeellista. Ohjelman päätavoitteena on osallistuvien yritysten arvon ja liikevaihdon kasvattaminen.


Yksi kasvuohjelman painopisteistä on yrityksille paljon päänvaivaa aiheuttava rahoitus. Mikäli yrityksellä on rahoitustarpeita, ohjelmassa pyritään edistämään edellytyksiä rahoituksen saamiselle niin valmennusten kuin Suomen Yrityskehityksen ja yhteistyökumppaneiden sijoittaja- ja rahoittajakontaktien kautta. Jokaisella ohjelman yrityksellä on myös mahdollisuus osallistua Yrityskehityksen järjestämiin rahoituspaneeleihin.


Intensiivisen kasvuvalmennuksen lisäksi yritykselle määritetään oma mentori 20 kuukauden ajaksi. Mentori kulkee yrityksen mukana koko ohjelman läpi, toimien tukena ja apuna sekä varmistaen ohjelman sujuvan etenemisen yritykselle.Hae mukaan ohjelmaan ja kasvata liiketoimintaasi


Accelerator-kasvuohjelmaan haetaan yrityksiä kolmesta pääteemasta: valmistava teollisuus, ICT/AI sekä terveysteknologia ja -palvelut. Painopisteet on muodostettu keskisuomalaiseen osaamiseen nojaten ohjelman kumppaneiden tuella. Asiantuntijoillamme on vahva toimialaosaaminen näiltä alueilta ja referenssit laadukkaan kasvuohjelman toteuttamiseen. Teemojen määritteleminen mahdollistaa myös yrityksille vertaistuen samankaltaisista, mutta ei kilpailevista, yrityksistä.


Yritykselle jää kokonaisuudesta maksettavaksi vain omavastuuosuus 2 500 €/kk. Osaan valmennuksista on mahdollista hyödyntää ELY:n yritysten kehittämispalveluita.


Acceleratorin kumppaneina toimivat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän kaupunki. Kasvuohjelmaan haetaan yrityksiä valtakunnallisesti. Ryhmäpäivät järjestetään Helsingissä.


Tutustu Accelerator-ohjelmaan ja hae mukaan 22.11. mennessä. 

Lisätietoja:


Hanna Kallio

Senior Advisor

Head of Operations Helsinki

050 376 1285


Comments


bottom of page