top of page

Älyhoivalla tähdätään kasvuun ja kansainvälisille markkinoille

Älyhoivalla tähdätään kasvuun ja kansainvälisille markkinoille


Suomen Yrityskehitys Oy:n Smart Digital Home -ohjelmassa on käynnistynyt uusi älyhoivaan keskittyvä palveluyhteistyö, jonka ankkuriyrityksenä toimii Suomen Kotidata Oy.


Hoivatoiminnan ympärille on syntynyt lukuisa joukko älykkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita. Palveluiden verkosto on hyvin monimuotoinen. Markkinoilta puuttuu ratkaisu, jossa tämä monimuotoinen verkosto yhdistetään asiakkaalle helppokäyttöiseksi palvelukokonaisuudeksi.  Tämän johdosta Suomen Kotidata Oy ja Suomen Yrityskehitys Oy rakentavat kumppaneiden kanssa Älyhoiva/Smart care -kokonaispalvelumallia. Suomen Yrityskehitys kokoaa Kotidatan ympärille erilaisia älykkäiden hoivatuotteiden ja -palveluiden toimijoita. Palvelukokonaisuus kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.Palvelut ja teknologiat liittyvät mm. kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumiseen. Tästä esimerkkinä mm. etälääkäripalvelut, terveyden monitorointi ja mittaaminen, terveyden etäseuranta, jne. aina lukitus- ja kulunhallintaratkaisuihin asti. Tämä uusi, tuotteistettu kokonaispalvelukonsepti rakennetaan loppuasiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Kotidatan toiminnan avulla varmistetaan palvelun toimivuus loppukäyttäjän näkökulmasta ja asiakkaiden kyky omaksua sen käyttö. Tällä hetkellä ohjelmassa ovat mukana mm. Medics24 ja Onervahoiva.


Kotidata on tarjonnut jo 10 vuoden ajan tietotekniikan tukipalveluita kuluttajille ja pk-yrityksille. Käyttöönottoasennusten sekä huolto- ja ylläpitotehtävien lisäksi Kotidata huolehtii laitteiden käyttäjien opastuksista ja osaamisesta. Yritys työllistää yli 50 henkilöä ja tarjoaa palveluitaan valtakunnallisesti. Kotidata on pitkään tehnyt yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kanssa - tästä esimerkkinä yhteistyö TeliaHelppi -palvelukonseptin kanssa.


Medics24 on virtuaalinen terveydenhuollon palvelu, jossa kaikki lääketieteellinen osaaminen on yhdessä paketissa. Palvelun kautta järjestyvät niin hyvinvointi-, terveys- kuin lääkäripalvelut. Osana palvelukokonaisuutta ovat mittauslaitteet, jotka toimittavat tietoja asiakkaan terveydestä asiantuntijoille.


Onerva on kotihoidon ja palveluasumisen vieraskirja, joka on luettavissa aina ja kaikkialla. Onervaan kirjataan asiakkaan vointi, saatu hoito ja muut tärkeät asiat. Hoitajalle Onerva on vaivaton tapa välittää tietoa omaiselle.


Suomen Yrityskehitys Oy on 10 vuotta toiminut yritysten kasvun ja arvon kasvattamisen kansainvälinen asiantuntija. Yrityksellä on asiantuntijoita Suomen lisäksi Tukholmassa, Roomassa, Frankfurtissa ja Yhdysvalloissa. Suunnittelemisen lisäksi yrityksen asiantuntijat ovat käytännön toimenpiteillä kehittäneet yli 150 yrityksen liiketoimintaa – myynnistä kumppanuuksiin ja rahoituksesta kansainväliseen kasvuun.


Älyhoiva -projekti liittyy Yrityskehityksen laajempaan Smart Digital Home kehittämisohjelmaan, jonka teemoja ovat energiatehokkuus, turvallisuus, kommunikaatio, rakentaminen ja sisustus, viihtyminen ja hyvinvointi. Haku ohjelmaan on jatkuva.


Lisätietoja ohjelmasta antaa:


Seppo Laine Senior advisor, partner Suomen Yrityskehitys Oy


p. 050 573 4417 seppo.laine(at)yrityskehitys.comComments


bottom of page