top of page

Strategiatyö pohjustaa liiketoiminnan hallittua kehittymistä

Päivitetty: 25. tammik. 2021

Strategioille on valitettavan tyypillistä ylisuunnittelu ja alitoteutus. On olemassa paljon yrityksiä, joilla on paperilla loistava strategia mutta se ei näy käytännössä. Strategian tarkoitus on luoda suuntaviivat sille, miten yritys voi edetä nykyhetkestä tavoitteeseensa. Sen vuoksi strategian tulisi olla ennen kaikkea käytännönläheinen, toteuttamiskelpoinen ja kaupallinen. Sitouttamisen ja onnistuneen toteutuksen kannalta strategian suunnitteluprosessiin olisi hyvä ottaa mukaan avainhenkilöitä niin yrityksen johdosta kuin operatiiviselta puolelta.


Suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa yrityksen todellinen koitos, strategian toteuttaminen. Ajatusten ja hyvien suunnitelmien vieminen käytäntöön väärinymmärryksiä välttäen sekä henkilöiden sitouttaminen strategian määrätietoiseen toteuttamiseen vaatii vähintään yhtä huolellisen suunnitelman, kuin itse strategian luominen.Kaikki lähtee omistajien yhteisestä näkemyksestä

Yritysten omistajien näkemyksillä liiketoiminnan tulevaisuudesta on luonnollisesti suuri vaikutus siihen, miten yritystä johdetaan ja kehitetään. Sen takia on erittäin tärkeää, että omistajien mahdollisesti eriävät näkemykset tiedostetaan ja pyritään selvittämään. Yhteisen näkemyksen muodostaminen tekee yritystoiminnan kehittämisestä tehokkaampaa. Tällöin yrityksen suunta on selkeä ja toimintaa voidaan ohjata viemään yritystä kohti sen tavoitteita.

Omistajien yhteinen linjaus yrityksen tulevaisuudesta rakentaa vahvan pohjan onnistuneelle strategialle. Omistajat ovat myös sitoutuneempia strategiaan, kun se palvelee heidän yhteistä näkemystään yrityksen tulevaisuudesta. Omistajien sitoutuneisuus puolestaan edistää muun henkilöstön sitouttamista tavoitteisiin, jolloin strategia voidaan onnistuneesti jalkauttaa päivittäiseen tekemiseen.
Riskien välttäminen ja suunnitelma haasteiden ylittämiseen

Liiketoiminnan suunnittelussa tulee huomioida myös kolikon kääntöpuolet eli miettiä mahdolliset ”mitä jos” -tilanteet sekä niiden toteutumisen todennäköisyys. Varasuunnitelmien pohtiminen ja erilaisten toimintaympäristö- ja yritysriskien kartoittaminen auttaa ennakoimaan ja välttämään yllättävissä tilanteissa tapahtuvia paniikkiratkaisuja. Varautuminen ja valmistautuminen erilaisiin muutostilanteisiin ja haasteisiin vapauttaa myös aikaa esimerkiksi myyntityölle ja toiminnan kehittämiselle.


Riskien lisäksi toimintaa kannattaa analysoida myös haasteiden näkökulmasta – mitkä ovat merkittävimmät tekijät, jotka seisovat tavoitteiden saavuttamisen ja nykyhetken välissä? Mitä yrityksessä voidaan tehdä näiden esteiden voittamiseksi? Niin sanottujen must-win-battles-tekijöiden kartoittaminen ja niille konkreettisten toimenpiteiden, aikataulun ja vastuuhenkilöiden määritteleminen on ensimmäinen askel kohti onnistumista.
Yksityiskohtien hiomisesta kokonaisvaltaista kasvua

Strategiatyön tekeminen huolellisesti on yritykselle mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa yksityiskohtaisesti – suunnitteluvaiheessa on hyvä purkaa osiin myös helposti arjessa vähemmälle huomiolle jäävät asiat, sillä niiden vaikutus liiketoimintaan voi olla merkittävä.


Esimerkiksi jakelukanavissa yritys voi helposti tuudittautua siihen uskomukseen, että tämänhetkiset ovat ne optimaalisimmat, vaikka vaihtoehtoja ei ole mietitty sen suuremmin. Milloin viimeksi olet varmistanut, että yrityksesi jakelukanavat ovat niin tehokkaita liiketoiminnalle, kuin mahdollista?


Yksityiskohtaisempien strategioiden lisäksi on tärkeää ymmärtää ja edistää isompaa kuvaa. Kasvua tavoittelevan yrityksen tulee määritellä selkeät ja tarpeeksi kunnianhimoiset kasvutavoitteet. Tavoitteiden asettaminen realistisesti mutta sopivan haastavasti toimii pohjana kasvustrategian luomiselle. Kasvustrategia puolestaan asettaa askelmerkit sille, miten tavoitteisiin päästään.


Kasvustrategiaa luodessa tulee pohtia asioita monilta eri näkökulmilta: hyvin luotu kasvustrategia auttaa niin rahoittajien vakuuttamisessa, tavoitteiden saavuttamisessa kuin liiketoiminnan kasvattamisessa. 

Strategian sisällön lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös jalkauttamisprosessiin, henkilöiden sitouttamiseen sekä kokonaisvaltaiseen yhteisymmärrykseen – mikäli tahtotilat eivät aidosti kohtaa tai strategia vaikuttaa epäselvältä, tavoitteiden toteutuminen on epätodennäköistä.


Autamme mielellämme strategiatyössä niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Olisiko aika tehdä yrityksellenne strategia, joka ei jää vain yhdeksi tiedostoksi muiden joukkoon tai julisteeksi toimiston seinälle, vaan toimii aidosti yrityksen toimintaa kehittävänä ja tavoitteiden saavuttamista tukevana ohjenuorana päivittäisessä tekemisessä?Ota rohkeasti yhteyttä:

Laura Tuominen Key Account Manager

+358 40 842 3506

laura.tuominen@yrityskehitys.com

bottom of page