top of page

Idean kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii perusteellista suunnittelua

Yrityksen perustaminen ja uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen on usein pitkän pohdinnan tulos, sillä vaikka yrityksen perustaminen nimellisesti onkin suhteellisen nopea prosessi, ei liiketoiminnan käynnistäminen ole itsestäänselvyys.


Ennen käytäntöön sukeltamista on tärkeää miettiä, mihin ollaan menossa ja miten. Tavoitteellinen suunnitelma tulevaisuutta varten auttaa ohjaamaan yritystä oikeaan suuntaan jo ensiaskeleista lähtien.Liiketoimintasuunnitelma asettaa suuntaviivat toiminnalle


Uuden liiketoiminnan ytimessä on aina liiketoimintasuunnitelma. Sen tulisi olla kattava ja selkeä kokonaisuus, jonka hiomiseen kannattaa paneutua ja käyttää aikaa. Liiketoimintasuunnitelma huomioi liiketoiminnan eri osa-alueet, auttaa hallinnoimaan riskejä sekä toteuttamaan kannattavaa kasvuliiketoimintaa. Suunnitelmaan on hyvä miettiä myös yrityksen strategisia tavoitteita sekä käytännön toimenpiteitä niiden toteuttamiseen.


Liiketoimintasuunnitelman tulisi yrityksen oman toiminnan lisäksi porautua myös liiketoimintaympäristöön ja markkinaan. Näihin syventyminen ja kartoittaminen voi erityisesti toiminnan alussa auttaa yritystä löytämään oma paikkansa eri toimijoiden keskuudesta – tai ainakin asettamaan tavoitteet siihen, mihin halutaan pyrkiä.


Liiketoimintasuunnitelman luominen on yritystoiminnan ensimmäisiä askelia, sillä se auttaa luomaan suuntaviivat sille, mihin yritystoiminta tähtää ja miten sitä tulisi edistää.
Hyvästä ideasta asiakkaita puhuttelevaksi tuotteeksi


Tuote- ja palvelulanseeraukset saavat alkunsa innovaatioista ja hyvistä huomioista. Matka ideasta kaupalliseksi tuotteeksi vaatii kuitenkin paljon käytännön työtä ja kehittämistä. Miten kääntää nerokas idea aidosti käytännössä toimivaksi ja asiakastarpeita vastaavaksi tuotteeksi tai palveluksi?


Ensimmäinen askel on kartoittaa, löytyykö tuotteelle tai palvelulle asiakaskunta. Vastauksen ollessa myönteinen alkaa varsinainen suunnittelu. Tärkeää on määritellä tuote tai palvelu huolellisesti – mitä selkeämpi kuva on tässä vaiheessa, sitä helpompi on rakentaa tuotteelle tai palvelulle toteuttamiskelpoinen kasvusuunnitelma. Suunnitelman tulee olla realistinen ja sisältää myös budjetti sekä rahoituslaskelmat. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty tässäkin asiassa.


Asiakaspalaute on alkuvaiheessa tärkeää – tuotteen tai palvelun hiominen huippuunsa ei hyödytä, mikäli asiakkaat eivät ole valmiita ostamaan. Ideaa ja kehitysvaiheessa olevaa tuotetta/palvelua kannattaa testata asiakkailla ja hyödyntää saatu palaute kehittämistyössä.


Toiminnan käynnistämisen kannalta on tärkeää myös verkostoitua niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Verkostot auttavat viemään tuotteen tai palvelun markkinoille sekä levittävät sanaa niin potentiaalisille asiakkaille kuin mahdollisille yhteistyökumppaneille tai rahoittajille.
Talouden suunnittelu auttaa varautumaan odottamattomaan


Tutkimusten mukaan suuri osa perustetuista yrityksistä epäonnistuu ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tiedosta ei kannata lannistua, vaan ottaa oppia ja pohtia, miten välttää kyseinen kohtalo. Yritystoiminnan suunnittelu ja erityisesti talouden huolellinen seuranta auttavat ennakoimaan liiketoimintaa ja välttämään riskejä.


Kulunut vuosi on osoittanut, miten nopeasti tilanteet ja toimintaympäristömme voivat muuttua. Yllättäviin tilanteisiin on tärkeää varautua myös taloudellisesti. Talouden jatkuvan seurannan ja suunnittelun avulla yritys voi selvitä odottamattomista tilanteista sekä pysyä pinnalla erilaisista laajavaikutteisista talouden tapahtumista huolimatta, vaikka ei itse pystykään niihin vaikuttamaan.


Talouden suunnittelu auttaa myös kannattavuuden varmistamisessa, investointien takaisinmaksuajan arvioimisessa sekä rahoitustarpeen selvittämisessä ja rahoituksen hakemisessa. Yrityksen taloutta voidaan seurata ja suunnitella perinteisen tuloslaskelman ja taseen lisäksi myös budjetti- ja kannattavuuslaskelmilla, kassavirtalaskelmilla sekä rahoitus- ja investointisuunnitelmilla. 

Liiketoiminnan käynnistäminen tai uuden tuotteen/palvelun lanseeraaminen vaatii paljon aivotyötä ja suunnittelua, mutta toteutuksen onnistumisen kannalta työhön kannattaa aidosti paneutua. Suunnitteluvaiheessa voi hyvinkin nousta esiin asioita, jotka vaikuttavat liiketoiminnan onnistumiseen merkittävästi.


Alkuperäistä ideaa voi joutua matkan varrella muokkaamaan rankallakin kädellä, jotta se vastaa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia tai sen vieminen käytäntöön on yritykselle tuottavaa ja tehokasta. Näiden huomioiden syntyminen ennen liiketoiminnan käynnistämistä tai tuotteen/palvelun lanseerausta on kuitenkin parempi vaihtoehto, kuin niiden syntyminen silloin, kun toiminta on jo vaikeuksissa.


Tuomme mielellämme osaavat kätemme ja vuosien varrella karttuneen kokemuksen avuksenne suunnitteluun, olitpa sitten aloittamassa uutta liiketoimintaa, suunnittelemassa yrityksen taloutta tai rakentamassa ideaa kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi.


Asiantuntijamme auttaa löytämään tehokkaita keinoja toiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen sekä antaa uutta näkökulmaa kokonaisuuteen.
Ole rohkeasti yhteydessä, niin kerromme lisää!


Ville Viljanmaa

Palvelupäällikkö

+358 40 729 3342


Comments


bottom of page