top of page

Keinoälyä hyödyntävä terveyden ja hyvinvoinnin etämonitorointi osaksi Älyhoiva-ohjelmaa – hae mukaan

Keinoälyä hyödyntävä terveyden ja hyvinvoinnin etämonitorointi osaksi Älyhoiva-ohjelmaa – tule mukaan!


Älyhoiva-ohjelman kumppaneiden välisten kaupallisten tuote- ja palvelukonseptien työstäminen on edennyt odotetusti. Älyhoivaan haetaankin nyt mukaan ratkaisuja, jotka täydentävät kehitteillä olevia tuotteita ja palveluita.


Erityisiä painopistealueita ovat terveyden ja hyvinvoinnin etämonitorointi sekä keinoälyyn liittyvät terveydenhuollon ja hoivapalveluiden ratkaisut. Keinoälyä hyödyntävien ratkaisujen nähdään tuovan merkittävää lisäarvoa erityisesti etämonitoroinnin avulla kerätyn sekä analysoidun tiedon toimiessa tarvittavien hoitotoimenpiteitä ohjaavana tekijänä.


Sosiaaliset kontaktit yhdistyvät nykyteknologiaan


Älyhoiva-ohjelman sote-palvelukerrosta täydentämään on lähtenyt ikäihmisille ja pidempiaikaisen sairastumisten kohdanneille Omavalmentaja kotona – palvelukonsepti. Yksi Älyhoiva-ohjelman lähtökohdista on yhdistää teknologiaratkaisut osaksi ihmisläheistä toimintamallia, jossa aito sosiaalinen kontakti säilyy osana uudenlaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia.


Omavalmentaja kotona® toimii luonnollisena jakelukanavana Älyhoiva-ohjelman tuotteille ja palveluille. Ihmisten kohtaamisen kautta teknologia saa kasvot ja asiakas löytää aidosti hyödyttävät teknologiaratkaisut.


Omavalmentaja kotona® - kotona asumisen tukea

Omavalmentaja kotona® - yhteinen 2 kk matka takaisin kuntoon


Ihminen tarvitsee kannustusta omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen myös iäkkäänä ja sairaana. Tätä tosiasiaa ei ole kovin paljon huomioitu nykyisissä sote-palveluissa. Kaikkien saatavilla on runsaasti tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista, mutta usein on vaikea soveltaa sitä omaan elämään. Erityisen haastavaksi elämänlaadun parantaminen tulee kriisitilanteissa kuten sairastumisen jälkeen sairaalasta kotiutuessa, leskeksi jäädessä tai omaishoitajana uupumisen uhatessa.


Omavalmentaja kotona® – palvelu valmentaa ikäihmiset tyytyväisempään elämään kotona. Sen avulla palveluiden käyttöä on voitu vähentää, ja esim. palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirtyminen on siirtynyt myöhempään ajankohtaan.


Omavalmentaja kotona® - ikäihmisille, jotka tarvitsevat kotona asumisen tukea


”Älyhoiva – konsepti on loistava keino löytää yksilöllisiä ratkaisuja kotona asumisen tukemiseen. Toimintamalli on erilainen kuin mihin on totuttu, ja siinä juuri on sen suuri vahvuus. Ikäihmiset tarvitsevat tukea kotona asumiseen, mutta sitä ei ole mahdollista toteuttaa entisin keinoin. Uusia toimintamalleja ja teknologioita hyödyntäen yhteistyön toimintamallilla on mahdollista auttaa useampia ihmisiä tyytyväisempään elämään”, kertoo Omavalmentaja kotona – konseptin kehittäjä, yrittäjä Tarja Honkalampi.


Mukaan Älyhoiva-ohjelmaan?


Älyhoiva-ohjelmaan on valikoitunut mukaan alansa parhaita toimijoita. Uusia, kokonaisuutta täydentäviä yrityksiä haetaan mukaan jatkuvasti. Ohjelma on osa Suomen Yrityskehityksen laajempaa Smart Digital Home – ohjelmakokonaisuutta.


Lisätietoja ja haku ohjelmaan:

Seppo Laine, Suomen Yrityskehitys Oy

p. 050 573 4417

seppo.laine(at)yrityskehitys.com


Lisätietoja Omavalmentaja kotona –konseptista

Tarja Honkalampi, Tictum Oy / Omavalmentaja kotona

p. 050 395 0531

​tarja.honkalampi(at)tictum.fi

Comments


bottom of page