top of page

Kolmen askeleen resepti kasvutarinalle

Kolmen askeleen resepti onnistuneeseen kasvutarinaan: tavoitteet, keinot, toteutus. Tiedä mitä haluat, analysoi nykytilanne ja arvioi, mitä pitää kehittää tavoitteen saavuttamiseksi. Rakenna konkreettinen suunnitelma aikatauluja, vastuuttamista ja budjetointia unohtamatta, toteuta se. Helppoa, eikö?


Kasvuyrityksen menestysreseptiä ei ole olemassa – jos olisi, kaikki noudattaisivat sitä. Onnistumisen kannalta voidaan kuitenkin määritellä kolme askelta, joiden hyvällä hoitamisella päästään jo pitkälle. Hallittu, suunniteltu kasvu muodostuu hyvästä suunnitelmasta ja vielä paremmasta toteutuksesta.


Kolmen askeleen resepti kasvutarinalle.


Tavoitteiden asettamisessa tulee olla realistinen mutta tarpeeksi kunnianhimoinen. Ota huomioon viimeisen vuoden aiheuttamat muutokset ja ennakoi, miten ne näkyvät toimialallasi. Onko päätavoitteesi onnistuneesti kaupallistaa uusin tuotteesi? Tavoitteletko ykköspaikkaa markkinallasi ja haluat jättää kilpailijat jalkoihisi? Haluatko kansainvälistyä nyt tai seuraavan parin vuoden sisällä? Aseta aikarajoja ja konkretisoi tavoitteet.Määrittele keinot ja suunnitelma onnistuneeseen toteutukseen. Kartoita nykytilanne niin yrityksesi, toimialasi kuin toimintaympäristösi osalta. Voit hyödyntää esimerkiksi maksutonta analyysiamme, jonka avulla kaivetaan esiin olemassa olevat ristiriidat ja haasteet.


Suosittelemme aina aloittamaan analyysilla, sillä jos et tiedä missä olet nyt, miten voit ennakoida tiellesi tulevat esteet? Huolellinen kartoitus auttaa myös suunnittelutyössä.


Meidän filosofiamme on, että suunnittelutyö ei sisällä kahta erillistä osaa vaan suunnittelu ja henkilöstön sitoutuminen tapahtuu samanaikaisesti. Sitouttaminen harvoin toimii niin, että valmista suunnitelmaa myydään henkilöstölle. Aito sitoutuminen kehittämistyöhön ja tavoitteisiin saavutetaan, kun yrityksen avainhenkilöt ja asioita käytännössä toteuttavat henkilöt ovat alusta asti tiiviisti mukana myös analyysi- ja suunnitteluvaiheessa. Asiat etenevät ehkä hitaammin, mutta tulokset ja pidemmän tähtäimen ajankäytölliset säästöt puhuvat puolestaan.


Kun tiedät missä olet nyt ja mihin haluat, tunnista kehityskohtasi. Ovatko resurssit henkilöstön, osaamisen ja rahoituksen osalta riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi? Onko strategia loppuun asti hiottu? Kannustamme keskittymään erityisesti ”pakollisiin voittoihin” eli nimeämään ne haasteet, jotka on ehdottomasti ratkaistava, jotta tavoitteisiin voidaan päästä.


Tämän jälkeen etene näin:

  • Viesti tavoitteista ja toimintasuunnitelmasta selkeästi ja säännöllisesti

  • Aseta konkreettiset ja realistiset mittarit kuukausi- ja kvartaalitasolla

  • Kerro tilanteesta, osallista, haasta ja kannusta henkilöstöä


Mittareiden lisäksi tulee määritellä selkeä toimintamalli seurannalle. Kuinka usein edistymistä seurataan? Jos haasteita ilmenee tai asiat eivät etene, korjausliikkeitä tulee tehdä välittömästi eikä yli kahta viikkoa pitäisi odotella koskaan. Näin asiat pysyvät liikkeessä.

Toteuta. Valitettavan usein loistavat suunnitelmat jäävät vain suunnitelmiksi. Toteuttaminen ja asioiden käytäntöön vieminen vaatii ajallista panostusta ja riskien ottamista.

Seuraa tekemisen mittareita ja puutu tilanteisiin ajoissa. Muista sekä antaa että pyytää palautetta: selvitä, mikä toimii ja mikä ei.

Määrätietoinen johtaminen pitää yllä jatkuvaa kehittämistä, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää työntekijöiden asema ja varmistaa, että hekin tietävät koko ajan, missä mennään ja mitä heiltä odotetaan. Tällöin kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja suunniteltu kasvu on täysin saavutettavissa.


 

Millä portaalla teidän askelluksenne kohti kasvutavoitteitanne on menossa?


Olitpa aloittamassa analyysia, rakentamassa suunnitelmaa tai jo käytännön toteutuksessa, olemme mielellämme yrityksenne kasvun kumppani.


Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!


コメント


bottom of page