top of page

Koronanexitin digiloikka

Korona on ollut kova konsultti monelle yritykselle. Pandemian torjunta on johtanut sosiaalisen ja taloudellisen elämän eristämiseen, ja sillä on ollut huomattavia taloudellisia seurauksia. Tärkeitä teollisuus- ja palvelualoja on jouduttu sulkemaan osittain tai kokonaan, ja monilla työpaikoilla on saatu tottua työntekemiseen etäältä käsin.


Kokoontumis- ja etätyösuositukset ovat johtaneet työnteon murrokseen
Kokoontumis- ja etätyösuositukset ovat johtaneet työnteon murrokseen

Puhe koronasta yleisellä tasolla on ollut hyvin yhteiskunnallista. On puhuttu siitä miten eri valtiot tulevat koronasta irtautumaan, ja miten irtautuminen yhteiskunnallisella tasolla tehdään. Nyt kuitenkin on onneksi alettu puhumaan siitä, että myös yritykset tarvitsevat itselleen samanlaisen exit-strategian. Mitä tämä irtautumis-strategia pitää sisällään on hyvin yritys- ja alakohtaista, mutta ainakin yksi asia on varmaa, nimittäin se, että monet yritykset ovat huomanneet etätyön mahdollisuuden omassa liiketoiminnassaan.

”Työtä tehdään ajasta ja paikasta riippumattomina. Vaikka laiturin nokassa. Etätyö on merkittävässä määrin uusi normi. Voisiko jatkossa vaikkapa kahtena päivänä viikossa säästää omaa aikaansa – jättää ruuhkat ja keskittyä työhön kotikonttorissa. Kuinka paljon yritykset tarvitsevat kalliita konttoritiloja jatkossa?”

- Jukka Valkonen, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy

Olemme huomanneet, että monet työt ja työtehtävät onnistuvat toimivasti myös etäältäkin käsin. Tämä on varmasti ollut yksi isoimmista uudistuksista pandemian aikaisessa työmaailmassa. Voimme videoyhteyden avulla pitää palavereita kuin myyntitapaamisiakin. Emme ole enää sidottuja siihen, että meidän pitäisi olla samassa tilassa voidaksemme kommunikoida toistemme kanssa.

”Ostajatkin ovat tottuneet etäyhteydenpidon etuihin. On luontevaa olla yhteyksissä tavallista kauempana oleviin toimittajiin ja kumppaneihin – lähitoimijoiden kilpailuedusta osa on sulanut. Kilpailevia toimijoita (uusia ja vanhoja) on neutraalimpaa verrata etänä. Moni myyjä on voinut todeta, että etätapaamisia uusien asiakkaiden kanssa on ollut helppo sopia, kun asiakkaalta tarvitse pyytää vain tovi digikanavaa. Uusille monimutkaisille suurta luottamusta vaativille tuotteille ja palveluille kylläkin on etämoodissa melko mahdotonta saada uusia isoja asiakkaita.”

- Jukka Valkonen, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy

Ei olisi liiketoimintaa ilman myyntiä. Monen huolena pandemian aikana oli asiakkuuksista huolen pitäminen. Miten voimme pitää huolen asiakkaista, jos tapaamiset, sekä kohtaamiset ovat nyt pois suljettu vaihtoehto? Riittääkö pelkkä puhelimen päässä oleminen?


Näihin kysymyksiin saimme vastauksen, kun videoyhteyden avulla toimivat tapaamiset alkoivat yleistymään. Näimme, että kaupankäynti ja tapaamiset onnistuvat myös videoyhteyden avulla. Koimme jopa, että tietyissä asioissa tapaamiset ovat paljon järkevämpää pitää etänä, kuin livenä. Etäyhteydenpidon avulla säästämme aikaa, ja voimme hypätä palaverista palaveriin ilman pitkiä siirtymäaikoja.


Toki kaikissa tilanteissa etäpalaverit eivät ole järkevin vaihtoehto, ja onkin järkevää määrittää, minkälaisissa tapaamisissa on hyvä olla kasvotusten, sekä paikan päällä.

”Verkkokauppa sai turbobuustit vuonna 2020 ja Microsoft Teams on digitalisaation vuoden julkkis. Mutta kolikon kääntöpuolella on organisaatioiden liima-aineen haihtuminen. Etätyössä ollaan sangen ohuesti kiinnittyneinä ajatellen yrityksen henkilösuhteita, ilmapiiriä, yhdessäoloa ja positiivisen riippuvuuden kokemista. Pienen ruudun kautta ei välity kehon kieli, tunnelma ja persoonat kaikessa laajuudessaan. Ja pelkkä kotitoimisto puuduttaa pitemmän päälle sekin.”

- Jukka Valkonen, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy

Osalle etätyöskentely on ollut ankeata. Emme ole päässeet tapaamaan ihmisiä vapaasti kasvotusten, mikä on haitannut normaalia kuulumisten vaihtoa, sekä työhyvinvointia. Videotapaamiset ovat tuntuneet tönköiltä ihmismäisen ja kokonaisvaltaisen kommunikoinnin puuttuessa. Monet jutustelut kahvihuoneessa ja satunnaiset kohtaamiset ovat jäänet pois. Yhdessä työskentely ja kokeneemmalta kollegalta oppiminen ovat jääneet pienempään rooliin etätyöskentelyn aikana.

Yrityksen johdolle onkin tärkeätä miettiä, miten työyhteisön uusi arki saadaan rullaamaan ja millaisia nämä arjen uudet käytännöt ovat pandemian hellittäessä. Nykyään monella työpaikalla oletuksena on etätyö, sillä nykyään meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä töitä paikasta riippumattomina. Osaamme tehdä töitä tehokkaasti etänä niin yksin kuin yhdessäkin. Säästämme työmatkoissa ja toimistotiloissa, sekä voimme paremmin rytmittää työtä työtehtävien ja omien tilanteidemme mukaisesti. Toimistolla tapahtuvat kohtaamiset taas vahvistat yhteenkuuluvuuden tunnetta, antavat energiaa ja opimme tuntemaan kollegamme henkilökohtaisemmin. Toimistolla pääsemme vapaammin ratkomaan ongelmia, ideoimaan ja keskustelemaan, sekä kysymään tarvittaessa kollegan neuvoa ja tukea. Kolikon molemmilla puolilla on argumentteja omasta puolestaan, ja näistä olisikin rakennettava toimiva hybridimalli. Tärkeätä tässä uudessa työarjen muodostamisessa on ottaa suunnitteluun mukaan kaikki halukkaat, ja kuunnella heidän mielipiteensä. On varmistettava jokaisen työntekijän hyvinvointi ja se, että liiketoiminta saadaan rullaamaan, tehtiinpä työ sitten kotoa tai toimistolta.

Comments


bottom of page