top of page

Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli liiketoiminnan kulmakivenä

Myynnin ja markkinoinnin ytimessä ovat asiakkaat. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja ongelmien ratkaisu on se, mihin yrityksen tuote tai palvelu tähtää. Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta toisinaan niistäkin on hyvä muistuttaa.


Kun myyntityötä tehdään asiakkaan ongelma edellä eikä tuote-/palvelumyyntinä, ei myyjä koskaan joudu tilanteeseen, jossa pitää niin sanotusti myydä hiekkaa Saharaan. Tuotteen tai palvelun tulisi taipua asiakkaan tilanteeseen ja olla aidosti hyödyllinen – jos myyntiprosessi lähtee siitä, että asiakkaalle yritetään luoda ongelma, jonka voimme ratkaista, liikutaan heikoilla jäillä.


Tämän vuoksi asiakkaiden näkemyksen ottaminen mukaan jo myyntipuheen tai markkinointistrategian luontivaiheessa on hyödyllistä. Se mahdollistaa sen, että asiakasymmärrys ei ole yrityksen sisäisten henkilöiden näkemys, jonka toivotaan osuvan oikeaan vaan aidosti asiakkailta saatua tietoa, jonka pohjalta omaa toimintaa voidaan suunnata oikeille raiteille.


Aidosti asiakkaan ongelman ratkaiseminen antaa myös hyvät lähtökohdat luottamuksen ja vahvan asiakassuhteen syntymiselle. Hyvälle pohjalle rakentunut asiakkuus puolestaan on mitä todennäköisemmin jatkuva, pitkäikäinen ja molemmin puolin hyödyllinen.
Toimintaympäristön tunteminen pohjustaa onnistumista


Ennen kuin yritys voi lähteä rakentamaan tuloksellista markkinointistrategiaa tai onnistua myynnissä, tulee sen tuntea oma toimintaympäristönsä. Yrityksen pärjäämiseen ja myyntiin vaikuttaa auttamattomasti se, mitä ympärillä tapahtuu. Sen vuoksi ensimmäisenä askeleena – ja tasaisin väliajoin - kannattaa katsoa ympärilleen: ketä kilpailijat ovat ja mitä he tekevät? Kenelle halutaan myydä ja miksi? Kuinka paljon muita toimijoita on, paljonko potentiaalisia asiakkaita? Millaisia trendejä on nähtävissä?


Oman markkinan tunteminen – ja aloitusvaiheessa sen oikean markkinan tunnistaminen – on ensimmäinen askel kohti menestystä.
Myynnin tuloksellisuuden kehittäminen


Myynnin onnistunut toteuttaminen ja erityisesti onnistunut hinnoittelu palveluille ja tuotteille on yrityksen keino turvata toiminnan jatkuminen. Tämän vuoksi käyttö- ja myyntikate ovat termejä, joiden tulee olla tuttuja ja kunnossa.


Myyntikatteen kehittäminen perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja katekeskiarvon nostamiseen ylöspäin. Käytännössä myyntikatteeseen vaikuttavat elementit ovat pitkälle samoja, kuin mitä myynnin kehittämisessä ylipäätään tulee huomioida: asiakkuudet, volyymi, kilpailutilanne, kustannukset ja tehokkuus.


Luonnollisesti myynti- ja käyttökatteesta puhuttaessa yrityksen toimiala, toimintatavat ja liiketoiminnalle yksilölliset tekijät kuten esimerkiksi strategiset päätökset määrittelevät pitkälle sen, mihin tulisi pyrkiä tai mikä on ylipäätään mahdollista. Tämän vuoksi yhtä täydellistä vastausta ei ole olemassa, vaan katteiden parantaminen vaatii perehtymistä ja liiketoiminnan eri toimintojen yhteisvaikutusten syvällistä ymmärtämistä.Myynti ja markkinointi on laaja kokonaisuus eikä sama sapluuna sovi kaikille. Tämän vuoksi myynti- ja markkinointipalvelumme räätälöidään aina asiantuntijan avustuksella yrityksen tilanteeseen sopivaksi.


Myynnin ja markkinoinnin kenttä on dynaaminen ja muuttuu nopeasti. Erityisesti nyt kun elämme ajassa, jossa tulevaisuuden ennakointi on aiempaa haastavampaa, jatkuvan kehittämisen tärkeys korostuu entisestään.

Myynnin ja markkinoinnin hiominen kuntoon on yksi tärkeimmistä askelista liiketoiminnan kasvun vauhdittamiselle sillä kuten sanottu, ilman näitä yritystoiminnan menestyminen on lähes mahdotonta.


 

Ole rohkeasti yhteydessä, niin jutellaan teidän tilanteestanne.


Laura Tuominen

Key Account Manager

+358 40 842 3506

laura.tuominen@yrityskehitys.com


Comentarios


bottom of page