top of page

Onko yrityksesi rahoitus tasapainossa?

Konsulttiblogi on sarja, joka tuo esiin Suomen Yrityskehityksen konsulttien mielipiteitä, näkökulmia ja ajatuksia ajankohtaisista teemoista.

 

Mika Jokiranta, Senior Advisor


Korona-aika on muuttanut suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoituskenttää ja tuonut uusia – varsinkin julkistaloudellisia – rahoitusvaihtoehtoja tarjolle. Tämä on hyvä asia ja näiden uusien vaihtoehtojen myötä moni yritys on löytänyt ratkaisun kipeään rahoitustilanteeseensa. Toisaalta uudet rahoitustuotteet ovat olleet omiaan hämärtämään yritysrahoittamisen perusfilosofiaa. Jotta totuus ei unohdu, aika ajoin on syytä kerrata, mistä yritysrahoituksessa lopulta on kyse.


Kaikessa yritystoiminnassa tärkein rahoitusmuoto on lopulta tulorahoitus. Hyvin yksinkertaistetusti kyse on siitä, onko liiketoiminta kannattavaa ja kykeneekö yritys tuottamaan kassavirtaa, jolla se saa hoidettua kaikki velvoitteensa moitteettomasti ja ajallaan. On kuitenkin syytä huomioida ajallinen ulottuvuus. On mahdollista, ja jopa varsin yleistäkin, että yritystoiminnan alkuvaiheessa tulorahoitus jää heikoksi. Itse liiketoimintamalli on ehkä vasta hahmottumassa ja mahdollisesti tarvitaan investointeja tai käyttöpääomaan sitoutuu kassavirtaa. Toiminnan jatkuvuus nojaa tässä elinkaarivaiheessa muihin rahoitusmuotoihin. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin selvää, että vain tulorahoitus takaa toiminnan jatkuvuuden.


Vieraan pääoman rahoittaja arvioi yritystoimintaa myös kassavirtojen näkökulmasta. Vain kannattavalla liiketoiminnalla voidaan tuottaa kassavirta, josta maksetaan sekä lainanlyhennykset että korot ja lisäksi suoriudutaan myös muista velvoitteista. Juuri siksi pankkiiri pyytää todennäköisesti kassavirtalaskelmaa lainahakemuksen liitteeksi. Toisaalta vieraan pääoman rahoittajan päätös on hieman monisäikeisempi kysymys kuin pelkkään kassavirran riittävyyteen nojaava. Kassavirran todentaminen jälkikäteen on varsin helppoa. Vieraan pääoman velvoitteita hoidetaan kuitenkin tulevaisuudessa mahdollisesti usean vuoden ajan, joten tarvitaan myös uskottavia ennusteita liiketoiminnan kehittymisestä. Tässä tarkastelussa vieraan pääoman rahoittaja ottaa kantaa myös yrityksen omaan pääomaan. Mitä enemmän omaa rahaa on pelissä, sitä luotettavampi kuva yrityksestä välittyy myös vieraan pääoman rahoittajalle. Lisäksi useimmat luottoluokitusmallit, joihin vieraan pääoman rahoittaja luottopäätöksensä ja hinnoittelunsa perustaa, ylipainottavat vakavaraisuutta eli oman pääoman osuutta yrityksen taseessa.


Oman pääoman ehtoinen rahoitus edustaa omistajien omaa panosta yrityksessä ja vaikuttaa keskeisesti siihen, miten pitkään yrityksellä on valmius kestää mahdollisia tappiollisia tilikausia. Jos maksuvalmiusasema eli kassatilanne edustaa yrityksen selviytymiskykyä lyhyellä aikajänteellä, vakavaraisuus tarjoaa samaan asiaan pitemmän perspektiivin. Varsinkin juuri aloittaneiden ja kasvuvaiheessa olevien yritysten kontekstissa oman pääoman merkitys korostuu – joskus jopa ylikorostuu. Omaa pääomaa tarvitaan, mutta liika on liikaa tässäkin lajissa. Oman pääoman huono puoli on se, että se on lopulta kallein rahoitusmuoto, vaikka näin ei aina ajatellakaan. Se selittyy jo rahoitusteoreettisesti siten, että osakkeenomistaja on viimeisenä jonossa mahdollisessa konkurssitilanteessa ja uhka koko sijoitetun pääoman menettämisestä on aito. Suurimmalle riskille tarvitaan suurin tuotto, jotta rahoitusmarkkina ylipäätään toimii.


Lopulta hyvin hoidetun yrityksen rahoituskokonaisuus muodostuu kaikista edellä mainituista komponenteista. Tulorahoitus on kivijalka ja rahoitusmuotona turvallinen. Sen huonona puolena on se, että pelkkään tulorahoitukseen nojaten yrityksen kasvu jää todennäköisesti hyvin hitaaksi. Vieraan pääoman rahoituksella saadaan aikaan hallittu vipuvaikutus, jossa lisäpääomalle laskettu tuotto on suurempi kuin vieraan pääoman kustannus. Lisäksi vieraan pääoman keinoin saadaan tasattua esimerkiksi liiketoimintaan liittyvää kausivaihtelua. Riittävän oman pääoman turvin voidaan ottaa suuriakin kasvuloikkia varsinkin siten, että oman pääoman rinnalla haetaan myös vierasta pääomaa. Parhaimmillaan oman pääoman sijoittaja pääsee nauttimaan erittäinkin korkeista tuotoista joko osinkojen tai yrityksen arvonnousun muodossa. Kaikkia rahoitusmuotoja tarvitaan – tasapaino ratkaisee.

 

Haluatko tasapainottaa yrityksesi rahoitustilanteen? Tai ihan vaan keskustella erilaisista rahoitusvaihtoehdoista? Suomen Yrityskehitys Oy tarjoaa yrityksille apua muun muassa rahoitushakuun, rahoituskierroksen suunnitteluun ja arvonmääritykseen. Ota yhteyttä meihin niin keskustellaan lisää yrityksesi rahoitusasioista.
Mika Jokiranta

Senior Advisor

050 514 7496

Comments


bottom of page