top of page

Rahoituskelpoisuus - askel kohti kasvua?

Päivitetty: 25. tammik. 2021

Rahoitus ja erityisesti sen puute on suomalaisten pk-yritysten hallitseva sudenkuoppa, jatkuva murheenkryyni ja asia, jonka läsnäoloon voi aina luottaa. Yritysten kasvu ja toiminnan kehittäminen kuitenkin vaatii rahoituksen tuomia lisäresursseja onnistuakseen. Tilanne voi tuntua umpikujalta.


Rahoituskelpoisuus on termi, johon törmää satunnaisesti mutta jota harvemmin pysähtyy pohtimaan. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?


Rahoituskelpoisuus on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että rahoittajat, sijoittajat tai muut rahoitustahot näkevät yrityksen tilan potentiaalisena. Rahoituskelpoisuus on yksi tapa arvioida, miten houkuttelevana sijoituksena yritys nähdään. Rahoituskelpoisuuden tila ei ole pysyvä, vaan sitä voidaan myös tietoisesti kehittää paremmaksi, jolloin luonnollisesti myös rahoituksen saaminen on todennäköisempää.


Ennen kasvusuunnitelmien tekemistä ja hienojen pitchausesitysten kokoamista kannattaa keskittyä lähtötilanteen parantamiseen. Toisinaan omaa tilannetta on vaikea hahmottaa – varsinkin, jos rahoitusmaailman koukerot eivät ole entuudestaan tuttuja. Mitä rahoittajat ja sijoittajat oikeastaan etsivät? Mitä vaaditaan, että on rahoituskelpoinen?
Tarkkaa, kaiken kattavaa määritelmää rahoituskelpoiselle yritykselle on mahdotonta antaa. Rahoituskelpoisuus tarkoittaa eri asioita riippuen siitä, millaista rahoitusta ollaan hakemassa.


Lähtökohtaisesti liiketoimintasuunnitelman hiominen, ansaintalogiikan teroittaminen sekä kannattavuuden parantaminen ovat hyviä kehityskohteita yritykselle kuin yritykselle. Siitä eteenpäin rahoituskelpoisuuden kehittämistoimenpiteet kannattaa kuitenkin suunnata niihin tekijöihin, jotka ovat halutulle rahoitusmuodolle oleellisimpia.


Avustukset, lainat ja pääomasijoittajat hakevat kaikki eri asioita, jolloin kriteerit rahoituskelpoiselle yritykselle eroavat toisistaan huomattavasti. Pankit voivat lainaa myöntääkseen vaatia yritykseltä esimerkiksi vahvaa pääomaa, osoitusta lainan takaisinmaksukyvystä tai riittäviä henkilötakauksia. Pääomasijoittajia ei puolestaan omistamasi omakotitalot kiinnosta, vaan he arvostavat lähtökohtaisesti yrityksesi kykyä kasvaa seuraavien vuosien aikana – he haluavat tietää, että saavat sijoituksensa riskiin nähden riittävän moninkertaisena takaisin.


Pelisäännöt ovat siis erilaiset riippuen siitä, kenen joukkueeseen halutaan.

 

Yrityksen tämänhetkisen rahoituskelpoisuuden arvioinnin pohjaksi tarjoamme mahdollisuutta tilata asiantuntijan arvio lähtötilanteesta. Rahoituskelpoisuuden arvio tehdään erillisen kyselyn kautta, jonka pohjalta asiantuntija antaa sanallisen arvion yrityksen tilanteesta sekä antaa kouluarvosanalla arvion viidestä rahoituskelpoisuuteen liittyvästä tekijästä.


Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen voitte joko itse tai avustuksellamme syventyä tarkemmin tilanteen kehittämiseen. Rahoituskelpoisuuden kehittämiseksi rakennetaan konkreettinen suunnitelma, joka pureutuu juuri yrityksellenne oleellisiin kompastuskiviin ja vahvistaa tilannettanne haluamanne rahoitusmuodon kriteereihin nähden.Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää!


Ville Viljanmaa

Palvelupäällikkö

+358 40 729 3342

bottom of page