top of page

Rahoituskierros yrityksen kasvun ajurina - suunnittelu ja toteutus

Rahoitus tulee ennemmin tai myöhemmin kysymykseen lähes kaikille kasvua tavoitteleville yrityksille. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen ei ole läpihuutojuttu varsinkaan, jos kontakteja rahoittajiin ei ole entuudestaan. Oikeiden rahoittaja- ja sijoittajatahojen tunnistaminen ja tavoittaminen vaatii keskittymistä ja asiaan paneutumista.


Rahoituspalvelumme ovat nyt täydentyneet rahoituskierroksen suunnittelu ja rahoituskierroksen toteuttaminen -paketeilla, jotka mahdollistavat rahoituskierroksen tehokkaan läpiviemisen alusta loppuun. Ohjaamme ja avustamme yritystänne koko rahoituksen haun ajan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi.


Rahoituskierros on kokonaisuus, joka kattaa koko prosessin yrityksen rahoitustarpeen määrittelystä yksityiskohtien hiomiseen, rahoitusmateriaalien valmisteluun sekä rahoituskeskustelujen kautta toivottavasti lopulliseen rahoituksen varmistamiseen. Toisinaan kierroksia rahoituksen löytämiseen ja oikean kumppanin tavoittamiseen tarvitaan yksi, toisinaan useampi.


Palvelumme mukautuvat yrityksen tilanteeseen - yritys voi esimerkiksi hyödyntää palveluistamme pelkästään rahoituskierroksen suunnittelun. Suosittelemme kuitenkin palvelujen käyttämistä yhdessä.




Rahoituskierroksen suunnittelu:

  1. Rahoitusanalyysi Rahoituskierros aloitetaan tekemällä yritysanalyysi sen määrittelemiseksi, onko yritys rahoituskelpoinen. Mikäli yritys ei vielä ole valmis rahoittajille ja sijoittajille, siirrytään prosessissa rahoituskelpoisuuden parantamiseen. Muussa tapauksessa analyysin jälkeen vuorossa on rahoitustarpeen validointi eli yrityksen taloudellisten suunnitelmien varmentaminen. Rahoitustarpeesta tehdään arvio ja määritellään, millaista rahoitusinstrumenttia lähdetään hakemaan.

  2. Rahoittajalistan luominen Tunnistetut ja potentiaaliset rahoittajat kerätään pitkäksi listaksi, josta lähdetään etsimään sopivimmat rahoittajatahot. Kontaktointivaiheessa priorisoidaan näitä yrityksen tarpeeseen parhaiten osuvia rahoittajia.

  3. Term sheet Term sheet tarkoittaa yrittäjien näkemystä sisään otettavan rahan ehdoista. Ennen rahoittajien kontaktointia tai tapaamista määritellään tarkasti rahamääräiset ja muut ehdot, joilla yrittäjät ovat valmiita ottamaan ulkopuolista rahoitusta.

  4. Rahoittajateaserin ja -presentaation rakentaminen Yritykselle rakennetaan brändinmukainen teaser, joka toimitetaan ensivaiheen konktaktoinnissa n. 20–30 rahoittajataholle. Samalla luodaan rahoittajapresentaatio, joka on visuaalinen ja tiivis noin 15–20 minuutin kokonaisuus, joka tuo selkeästi esiin mitä yritys tekee, millaisia tavoitteita heillä on ja minkä verran rahoitusta he tarvitsevat.


Rahoituskierroksen suunnittelu alkaen 3600 €.


Huomioi myös mahdollisuus käyttää ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut rahoituskierroksen suunnittelussa. Kerromme tästä mielellämme lisää.




Rahoituskierroksen toteuttaminen:

  1. Rahoittajakontaktoinnit Potentiaalisimmat rahoittajat kontaktoidaan sähköpostilla ja puhelimitse. Rahoittajien kanssa pyritään järjestämään tapaaminen, jossa päästään tarkemmin kertomaan yrityksestä sekä kuulemaan, mitä rahoittaja voisi mahdollisesti tuoda toimintaan rahallisen panostuksen lisäksi.

  2. Rahoittajatapaamiset Rahoittajatapaamisissa on tarkoitus vakuuttaa rahoittaja siitä, että yritykseen kannattaa sijoittaa ja arvo on todetun mukainen. Asiantuntija tukee neuvotteluissa ja antaa oman näkemyksensä neuvotteluiden edistämisessä. Asiantuntija auttaa varmistamaan, että yrityksen edut on huomioitu kaupassa ja syntyvässä osakassopimuksessa mahdollisimman hyvin.

  3. Allekirjoittaminen Rahoituskierroksen huipentaa osakekauppakirjan allekirjoittaminen. Vaihe on sinänsä melko yksinkertainen mutta sitä ei saa kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä.


Rahoituskierroksen toteuttaminen alkaen 4800 € + 3 % success fee.


Huomioi myös mahdollisuus käyttää ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut -avustuksen hyödyntäminen rahoituskierroksen suunnittelussa. Kerromme tästä mielellämme lisää.


Lähtökohtaisesti suosittelemme hyödyntämään suunnittelu- ja toteutusvaiheet yhtenä pakettina. Hinnoittelu näkyvissä eriteltynä.


Rahoituskierrosprosessi muotoutuu luonnollisesti yrityksen tarpeista ja tilanteesta riippuen. Mikäli tarvetta on esimerkiksi rahoituskelpoisuuden vahvistamiselle, tuelle varsinaisiin rahoituskeskusteluihin tai rahoituskierroksen järjestämiselle tai johtamiselle, asiantuntijamme toimivat mielellään lisäapuna.



Rahoituskierroksen yhteydessä kannattaa miettiä myös puolueettoman arvonmäärityksen tekemistä. Asiantuntijalla teetetty arvonmääritys auttaa neuvotteluiden läpiviemisessä sekä auttaa perustelemaan yrityksen arvoa sijoittajille ja nykyisille omistajille. Liian korkeaksi arvioitu yrityksen arvo saattaa kontaktoinnin alkuvaiheessa johtaa neuvotteluiden katkeamiseen ennen kuin ne ovat ehtineet alkamaankaan.


Hintoihin lisätään 24% ALV.

 

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!


Ville Viljanmaa

Palvelupäällikkö

+358 40 729 3342


Comments


bottom of page