top of page

Onko teknologia ratkaisu hoiva-alan resurssipulaan?


Älyhoiva, uusi asiakasystävällinen palvelumalli koteihin ja kodinomaisiin ympäristöihin

Älyhoiva-ohjelma yhdistää älykkäiden teknologiaratkaisuiden ja niiden ympärille rakentuvien palveluiden tuottajat. Yhteistyön tavoitteena on luoda helposti lähestyttäviä tuote- ja palvelukokonaisuuksia, jakaa osaamista ja resursseja ja siten synnyttää uutta kasvua ohjelmaan osallistuville yrityksille.

Suomen Yrityskehityksen johdolla on työstetty yhteistä toimintamallia, mm. valittu asiakaskohderyhmiä, määritelty kohderyhmäkohtaisia tarpeita, sekä käsitelty yhteistyön eri mahdollisuuksia ja yrityskohtaisia tavoitteita. Yhteisen palvelukonseptin rakentaminen on käynnissä ja tulee olemaan mm. myynnin ja markkinoinnin ohella ohjelman ytimessä seuraavien viikkojen aikana.

Onerva-viestintäpalvelu mukana Älyhoiva-ohjelmassa

Onerva on sähköinen viestivihko vanhus- ja vammaishoivaan. Se yhdistää kotihoidon tai palvelutalon asiakkaan, hänen omaisensa ja hoitohenkilökunnan. Onervan avulla omaiset tietävät aina, mitä heidän läheiselleen kuuluu vähentäen näin huolta, ja mahdollistaen omaisten paremman osallistumisen.

Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaat ovat tyytyväisempiä, hoitajien työkuorma vähenee ja tiedonkulku myös henkilökunnan välillä paranee.Resurssipula uhkaa hoivaa tarvitsevia asiakkaita

Hoitajien määrä vähenee samalla kun hoivaa tarvitseva väestö kasvaa hurjasti. Hoivan piiriin pääseminen on entistä hankalampaa, ja kotona pitää pärjätä aina vain pidempään ja huonokuntoisempana.

Kotona asumista tukevia teknisiä ratkaisuja on tarjolla paljon. Kuluttajien voi olla vaikea valita uusien teknologioiden tulvasta omia tai ikääntyvän läheisen tarpeita vastaavia ja keskenään yhteensopivia yhdistelmiä.

Älyhoiva tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan teknologian ja yhteistyön avulla

”Meille älyhoiva on ihmisen moninaisten tarpeiden huomioimista teknologiaa hyödyntäen. Yksin sensoriteknologialla tai tekoälyllä ei pystytä ratkaisemaan monitahoisia ongelmia, kuten yksinäisyyttä tai muistisairaan henkilön kokemaa pelkoa.

Inhimillinen kohtaaminen on tehtävä mahdolliseksi. Tässä teknologia tulee olemaan isossa roolissa”, kertoo Onervan yrittäjä Ville Niemijärvi.

Esimerkiksi Kuopiossa Onerva testaa hoivapalvelualustaa, jonka kautta yhdellä hiiren klikkauksella löytyvät kotiin vietävät palvelut, joita tuottavat niin yritykset, yhdistykset kuin vapaaehtoiset.

Markkinoiden kokoa voidaan kasvattaa tekemällä ostaminen helpoksi

"Näemme tarpeen luoda palvelukokonaisuuksia, joissa sensorit toimivat herätteenä palvelutarpeelle, joka täytetään eri keinoin - oli se sitten etälääkärikäynti, käynti paikanpäällä tai muu palvelu. Onervan rooli on tarjota yhteinen tilannekuva asiakkaan voinnista ja keskustelukanava eri hoivatoimijoille ja omaisille”, Niemijärvi kuvaa.

”Hoivateknologiamarkkinat ovat vasta muotoutumassa. Tuotteistamalla palvelut helposti ostettaviksi ja tuomalla ne lähelle asiakkaita, voidaan markkinan kehittymiseen vaikuttaa. Tästä syystä Älyhoivan kaltainen konsepti kiinnostaa meitäkin.”

Mukaan Älyhoiva-ohjelmaan?

Älyhoiva-ohjelmaan on valikoitunut mukaan alansa parhaita toimijoita. Uusia, kokonaisuutta täydentäviä yrityksiä haetaan mukaan jatkuvasti. Ohjelma on osa Suomen Yrityskehityksen laajempaa Smart Digital Home – ohjelmakokonaisuutta.

Lisätietoja ja haku ohjelmaan: Seppo Laine, Suomen Yrityskehitys Oy p. 050 573 4417 seppo.laine(at)yrityskehitys.com

Lisätietoja Onerva Hoivaviestinnästä: Ville Niemijärvi, Onerva Hoivaviestintä p. 050 326 4989 ville(at)onervahoiva.fi

Älyhoiva-ohjelmassa mukana:


Älyhoiva-ohjelman yritykset
Älyhoiva-ohjelman yritykset

Comments


bottom of page