top of page

Suomen Yrityskehitys yhteistyöhön yritysrahoittaja Fundun kanssa

Suomen Yrityskehitys on aloittanut yhteistyön yritysrahoittaja Fundun kanssa. Yhteistyön tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään tehokkaasti kasvurahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Fundun kautta rahoitusta etsivät yritykset etenevät huolellisesti suunnitellun prosessin mukaan, joka parhaassa tapauksessa päättyy onnistuneeseen rahoituskierrokseen.


Fundu on vuonna 2014 perustettu suomalainen yritysrahoittaja, joka tarjoaa pääasiassa täydentävää lainarahoitusta pk-yrityksille. Yhtiön suurin yksittäinen omistaja on LähiTapiola mutta yritys toimii yhteistyössä viiden eri pankin ja useiden finanssitoimijoiden kanssa.


Fundun rahoituksen mahdollisia käyttötarkoituksia on useita ja esimerkkejä löytyy käyttöpääomasta investointeihin ja yrityskaupasta henkilöstön rekrytointiin. Lainoissa ei ole toimialaan tai yrityksen elinkaarivaiheeseen liittyviä rajoitteita.


Kasvuyritysten rahoituksen saanti on vaikeutunut vuosien saatossa, mutta rahoituksen kysyntä on ennallaan. Suuri osa Suomen Yrityskehityksen asiakasprojekteista liittyy jollain tapaa yritysrahoitukseen liittyviin tekijöihin, joten yhteistyö Fundun kanssa on luonnollinen jatkumo ja lisätuki muille SYK:n tarjoamille rahoituspalveluille.


Yhteistyön avulla yhä useampi yritys voi löytää tarvitsemansa kasvurahoituksen.Lisätiedot


Ville Viljanmaa Suomen Yrityskehitys


Mika Jokiranta Fundu +358 50 514 7496 mika.jokiranta@fundu.fiComments


bottom of page