top of page

Taistelu, joka on pakko voittaa

Must-win-battle on liikkeenjohdossa yleistynyt termi, jota käytetään yrityksen strategisessa johtamisessa. Yritys ei monesti kykene kerralla voittamaan kaikkia edessä olevia haasteitaan. Resurssit, kuten aika, raha ja osaaminen, eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Tämä ei kuitenkaan saa lannistaa koko liiketoimintaa. Must-win-battles (MWBs) tarkoittavat niitä haasteita, joihin yrityksen tulee panostaa ja keskittää nämä resurssit. Ja kuten nimi viittaa, nämä haasteet tulee myös selättää. Nämä haasteet ovat taisteluita, jotka on pakko voittaa.Kaikki lähtee liikkeelle päämäärän määrittämisestä. Missä yritys haluaa ylipäätään olla vaikka viiden vuoden kuluttua? Haasteet tulee määritellä sen mukaan, mitkä ovat oikeasti merkittäviä liiketoiminnan kannalta, eli mitkä ajavat kohti asetettuja päämääriä. Ei ole kenenkään eduksi, että yritys satsaa resurssejaan asioihin, mitkä eivät edistä sen omaa liiketoiminnallista menestystä. MWB:n valintaprosessissa tulee analysoida organisaation sen hetkistä tilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä. Kun taistelu on voitettu, tulisi organisaation olla lähempänä omia päämääriään kuin alkutilanteessa.


MWB ja sen osa-alueet tulee määritellä tarkasti – ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja mitkä ovat aikarajat tehtävien ja sitä kautta taistelun voittamiseksi? Aikajänne on yleensä vuosi tai pari, mutta sekin on tilanneriippuvainen. Keston määrittelee luonnollisesti se, millainen tämä must-win-battle on. MWB voidaan määritellä myös todella lyhyelle ajalle, esimerkiksi yrityksen osallistumille messuille voidaan määritellä omat MWB:t. Must-win-battle prosessi itsessään muistuttaa paljolti mitä tahansa projektia: se edellyttää hyvää suunnittelua, päämäärätietoisuutta ja reagointia poikkeustilanteisiin.


Me Suomen Yrityskehityksellä olemme yritysten tukena näissä taisteluissa. Meillä on käytössämme selkeä ja johdonmukainen tapa suunnitella, määritellä ja voittaa must-win-battle! Ammattitaitoiset konsulttimme auttavat yritystäsi koko taistelun ajan, aina määrittelyvaiheesta taistelun loppuun asti. Laajan asiantuntemuksemme avulla pystymme auttamaan, oli taistelun aihe mikä tahansa. MWB:t voivat liittyä myyntiin, markkinointiin, kilpailuun, uusiin markkina-alueisiin, tuotekehitykseen… liki mihin tahansa! Meillä prosessi aloitetaan aina vankasta taustatyöstä ja sitä kautta tavoitteiden määrittämisestä. MWB:lle määritellään tehtävät ja toimenpiteet sekä onnistumista kuvastavat mittarit. Kaikkea toimintaa ohjaa itse päämäärä – taistelun voittaminen.


”Must-win-battle on loistava strateginen työkalu yritysjohdolle. Vieraskielisestä nimestään huolimatta se on helppo ymmärtää ja se toimii hyvin yritysjohdon lukujärjestyksenä siitä, mitä pitää tehdä ja mihin mennessä. Työkalu on mieleinen myös konsulteille, sillä sen avulla kykenee keskustelemaan asiakkaan kanssa strategisista asioista ymmärrettävästi. ”


- Seppo Laine, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy

Comments


bottom of page