top of page

Työkyvyn johtaminen osana liiketoiminnan kasvua ja kehitystä - hae mukaan kehityshankkeeseen!

Haluaisitko olla mukana kehittämässä työkykyä ja sen johtamista? 


Kriisitilanne on asettanut yritykset uudenlaiseen tilanteeseen. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö on haastanut niin yritysten liiketoiminnan kuin työntekijöiden hyvinvoinnin. Muutokseen sopeutuminen vaatii paljon työntekijöiden jaksamiselta, joka puolestaan luo painetta työhyvinvoinnin johtamiselle.


Työkyvyllä ja työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora vaikutus siihen, miten liiketoiminta selviytyy poikkeustilanteista ja muutoksista. Sen vuoksi erityisesti kriisitilanteessa yrityksellä tulee olla valmiudet huolehtia myös työntekijöiden jaksamisesta liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi.


Monialainen kuntoutus -kehitysohjelmaan liittyen Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Suomen Yrityskehitys käynnistävät nyt hanketta, joka keskittyy työkyvyn ja sen johtamisen kehittämiseen. Hanke toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimijoiden sekä yritysmaailman yhteistyönä.


Tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltainen toimintamalli, joka tukee pk-yritysten hyvinvointia ja liiketoiminnan kasvua.

Hankkeeseen haetaan nyt mukaan yrityksiä, jotka haluavat olla mukana luomassa kokonaisuutta, joka auttaa heitä vahvistamaan myös oman yrityksensä työkyvyn johtamista.


Toimintamalli mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen kriisin aikana sekä liiketoiminnan palauttamisen normaaliin kriisitilanteen jälkeen.Projekti koostuu muun muassa työkykyjohtamisen toimintamalleihin tutustumisesta, työterveysyhteistyön mallin kehittämisestä sekä kehitetyn toimintamallin pilotoinnista.


Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta ja tehdään yrityskohtaisesti.


Hanke on tällä hetkellä rahoituksen hakuvaiheessa. Mikäli rahoituspäätös on myönteinen, hanke käynnistyy syksyllä 2020.


Hae mukaan pikaisesti – viimeistään 21.4.ja tule rakentamaan toimintamallia, joka parantaa yrityksenne hyvinvointia ja kehittymisvalmiuksia!
Tai ole suoraan yhteydessä:


Kaisa Lällä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

kaisa.lalla@jamk.fi

+35840 097 6760


Ville Viljanmaa

Suomen Yrityskehitys Oy

ville.viljanmaa@yrityskehitys.com

+35840 729 3342


Comments


bottom of page