top of page

Yhteistyö tuotti kasvuyritysanalyysin - Multimentor & Kasvu Open

Lokakuun 2019 alussa Suomen Yrityskehityksen Multimentor Tools ja Kasvu Open laittoivat mustaa valkoiselle ja virallistivat yhteistyönsä uudenlaisen analyysityökalun kehittämiseksi.


Hankkeen parissa on tehty tiiviisti töitä koko syksyn ajan ja lopulta odotus palkittiin. Kasvu Openin käyttöön työstetty kasvuyritysanalyysi pääsi tuotantoon heti tammikuussa, 7.1.2020.


Kasvu Openin Jaana Seppälä (vas.), Leena Räisänen sekä Multimentorin Jukka Lassila allekirjoittamassa yhteistyösopimusta.

Analyysi on käytössä Kasvu Openiin hakevien yritysten hakuprosessissa, mutta analyysia voivat hyödyntää myös muut yritykset. Kasvuanalyysin voi tehdä esimerkiksi saadakseen alkusysäyksen oman kasvusuunnitelman työstämiseen ja nykytilanteen jäsentelyyn.


Analyysi kattaa monipuolisesti eri aihealueita ja porautuu yrityksen liiketoiminnan ytimeen. Huolellisesti täytetty analyysi tarjoaa yritykselle laajan kuvan yrityksen senhetkisestä tilasta sekä nostaa esiin erilaisia kehityskohteita ja muita huomioita. Analyysi täytetään sähköisesti, jonka jälkeen yritys saa sähköpostiinsa tulokset Business Model Canvas -taulukkona.


Yritys voi hyödyntää analyysin tuloksia esimerkiksi kasvusuunnitelman työstämisessä, rahoituksen hakemisessa tai kasvusuunnitelman esittelyssä. Kasvu Openissa analyysia hyödynnetään, jotta tuomarit ja asiantuntijat saavat osallistuvista yrityksistä laajemman käsityksen ja tasapuolisemmat lähtötiedot. Kasvu Openin käytössä analyysityökalu on integroitu toimimaan yhdessä asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforcen kanssa.


Kokonaisuudessaan kehitystyö on luonut puitteet entistä vahvemmalle pohjalle analysointiin ja yrityksen tilan kartoittamiseen. Analyysin kehitystyö jatkuu yhä taustalla parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.

Löydät analyysin Kasvu Openin sivuilta täältä.


Comments


bottom of page