top of page

Konnekuljetus Oy asiakastarina: kasvua monipuolisesta kehittämisestä


”Kaikki asiantuntijapalvelut saman katon alta, luotettava kumppani.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus Oy


Konnekuljetus Oy on mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden, ja metsäteollisuuden tuotteiden kuljetukseen keskittynyt logistiikkayritys. Yritys toimii Keski-Suomesta käsin koko Suomen alueella.


Kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja tarjoava Konnekuljetus on kuljetusliiketoimintansa lisäksi panostanut omaan bioenergiaterminaaliin, jonka avulla he pystyvät takaamaan toimintavarman kokonaisuuden fossiilivapaan energiatuotannon tarpeisiin. Yhteensä Konnekuljetus työllistää noin 50 logistiikka-alan ammattilaista.”Konnekuljetus on kehittymishaluinen, tehokas, osaava ja pitää hyvää huolta henkilöstöstään.”

- Seppo Laine, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys OyKonnekuljetus päätyi Yrityskehityksen asiakkaaksi tutustuessaan asiakkuuspäällikköömme, joka onnistui yritysanalyysin kautta nostamaan esiin juuri ne asiat, jotka olivat jo entuudestaan löytyneet kehittämistyön to-do-listalta.


Kasvuun tähtäävän Konnekuljetuksen kanssa lähdettiin vahvistamaan kasvulle pohjaa eri keinoilla. Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli rakentaa kasvun kivijalka, sitouttaa avainhenkilöt toimintaan entistä paremmin sekä viedä jo aloitettu sukupolvenvaihdos loppuun.”Haluttiin saada yrityksen kivijalka siihen kuntoon, jotta saadaan tulevaisuudessakin olla vahva logistiikkakumppani. Omistajajärjestelyt, strategiatyöt ja osakassopimukset, sekä riskianalyysi oli myös tärkeä.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus OySuomen Yrityskehitykseltä monipuoliseen kehittämiskokonaisuuteen lähtivät mukaan Senior Advisorit Seppo Laine sekä Kari Muhli. Asiantuntijoiden yhteistyö tuo aina projektiin oman vahvuutensa, kun ulkopuolisia silmäpareja on kaksin kappalein ja erityisosaamista löytyy laajalta alalta.”Karin ja minun osaaminen täydentää toisiaan, hyvä yhteistyö myös konsulttien kesken.”

- Seppo Laine, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy


”Omalta osaltani työhön sisältyi mm. yrityksen arvonmääritystä ja yritysjärjestelyn toteuttamista. Mainittakoon myös kasvustrategiaan olennaisesti kuuluva riskienhallintasuunnitelma. Kollega Seppo Laineen kanssa osaamisemme ovat mielestäni täydentäneet hyvin toisiaan projektin aikana. Projektin aikana olemme säännöllisesti sparranneet toisiamme, mikä varmasti on tuonut lisäarvoa työstä asiakkaalle.” - Kari Muhli, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys OyProjekti alkoi lupaavasti ja asioita edistettiin hyvällä sykkeellä. Haasteita tulee kuitenkin matkan varrella esiin projektissa kuin projektissa - niin tälläkin kertaa. Muutoksiin sopeutuminen on kuitenkin luontevaa, kun yrittäjän arki on kaikille osapuolille tuttua.”Projekti sujui alussa erittäin hyvin, sitten tuli meidän päästä vähän muutoksia, joihin jouduttiin miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Tämän Seppo ja Kari hoitivat kyllä tyylillä ja antoivat minulle ison selkänojan mihin nojata.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus OyKasvuvalmiuksien vahvistaminen on monimuotoinen prosessi ja oppeja tarttui mukaan niin konsulteille kuin Konnekuljetuksellekin.”Olen oppinut kyllä todella paljon Sepolta ja Karilta varsinkin strategiatyöstä ja riskien huomioon ottamisesta.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus Oy


”Pitemmissä projekteissa vaaditaan joustavuutta työskentelyn rytmityksessä ja työn sisällöissä muuttuvissa tilanteissa. Asiakkaan uskon havainneen systemaattisen ja järjestelmällisen työskentelyn hyödyt.”

– Kari Muhli, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys Oy


Kuvituskuva Konnekuljetus Oy henkilöstö.

Suunnittelutyö ottaa aina oman aikansa ja vaatii paneutumista – yrittäjän kiireisessä arjessa ajan varaaminen kehittämistyölle onkin monesti haastavaa, sillä tekemistä riittää muutenkin. Ulkopuolisen asiantuntijan mukaan tuominen asettaa monesti kaivatun paineen saada suunnittelutyöt hoidettua aikataulussa ja auttaa priorisoimaan niitä. Toisaalta projektit elävät hieman omaa elämäänsä, eikä aikataulujen joustaminen tai suunnitelmasta poikkeaminen ole aina huono asia.”Alkuvaiheessa suunniteltuihin ja myös läpivietyihin järjestelyihin kului aikaa enemmän kuin aluksi puolin ja toisin oli ajateltu. Jälkikäteen ajatellen on parempi, että kuviot jumpattiin järjestykseen huolella, ettei niihin tarvitse palata hetikohta.”

– Kari Muhli, Senior Advisor, Suomen Yrityskehitys OyKonnekuljetuksen tapauksessa kehitettiin monipuolisesti yrityksen kasvuvalmiuksia niin strategisesti kuin taloudellisesti. Projekti oli onnistunut, mutta toimitusjohtaja Mika Liimatainen myöntää, että ajan järjestäminen ei aina ollut helppoa.”Pelkkää hyvää sanottavaa kaikesta, vaikka aina välillä olikin haastavaa löytää riittävästi aikaa tähän omalta osalta.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus OyKahden asiantuntijan johdolla toteutettu monta osa-aluetta kattanut projekti antoi Konnekuljetukselle hyvät kasvuvalmiudet ja yritys kertoo saaneensa projektista selvät sävelet suunnalle, johon yritystä viedään. Kasvu vaatii paljon töitä, mutta yrityksessä on vahva luotto, että heillä on kaikki mahdollisuudet onnistua ja saavuttaa tavoitteensa. Suomen Yrityskehitystä Konnekuljetus luonnehtii hyväksi kumppaniksi.”Asiantuntija löytyy joka lähtöön. Korvaamaton apu varsinkin pk-yrityksille, joissa henkilöt ovat kovasti kiinni itse liiketoiminnassa.”

– Mika Liimatainen, toimitusjohtaja, Konnekuljetus Oy


 

コメント


bottom of page