top of page

Opit kuluneelta vuodelta ja vinkit vuoteen 2021


Konsulttiblogi on sarja, joka tuo esiin Suomen Yrityskehityksen konsulttien mielipiteitä, näkökulmia ja ajatuksia ajankohtaisista teemoista.

 

Opit kuluneelta vuodelta ja vinkit vuoteen 2021: kohti uutta normaalia


Vuosi 2020 on haastanut yrityksiä ennennäkemättömällä tavalla. Neljä asiantuntijaamme avasi ajatuksiaan kuluneen vuoden haasteista ja opeista sekä pohti tulevan vuoden mahdollisuuksia ja siihen valmistautumista.Kuluneen vuoden haasteet


”Vuosi 2020 on kohdellut yrityksiä varsin eri tavoin. Yritykset, jotka panostivat jo ennen Koronaa digitaalisiin ratkaisuihin ja palveluihin, ovat olleet voittajia vaikean Korona-vuoden aikana. Verkkokauppa on kasvanut ja ottanut merkittävästi lisää osuutta etenkin käyttötavarakaupassa, mutta myös ruokakaupassa. Tämä kehitys tuskin muuttuu Korona-pandemian päätyttyäkään. Laajat valikoimat, helppous, mukavuus sekä riippumattomuus ajasta tai palveluhenkilöstön saatavuudesta ovat kilpailuetuja, jotka säilyvät myös sen jälkeen, kun ei enää tarvitse vältellä kontakteja Koronan vuoksi.


Erityisen haastava vuosi on ollut viihde-, matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Erilaiset rajoitukset ja myös asiakkaiden varovaisuus ovat suorastaan romahduttaneet liikevaihdon näillä toimialoilla, eikä konkursseiltakaan valitettavasti vältyttäne. Piristäviä poikkeuksiakin on onneksi nähty – joidenkin yrittäjien luovuus, ketteryys ja yritteliäisyys on tuonut meidän kuluttajien ulottuville uusia ratkaisuja. Pizzojen ja hampurilaisten lisäksi on myös tasokasta ravintolaruokaa voinut nyt ostaa take away-periaatteella, ravintola-annoksia on myyty myös joissakin ruokakaupoissa ja onpa osa tapahtumista ja viihteestä siirtynyt verkkoonkin. Näiden alojen yritykset ja yrittäjät ovat ansainneet kaiken mahdollisen tuen niin yhteiskunnalta kuin meiltä kuluttajiltakin.” - Kimmo Jantunen, Senior AdvisorVuoden 2020 muutokset ovat vaatineet nopeaa sopeutumista niin kuluttajilta kuin yrityksiltä. Nopeat käänteet ovat vaatineet nopeaa reagointia ja toiminnan uudelleenohjaamista. Viime vuonna laadituista suunnitelmista on varmasti jouduttu poikkeamaan lähes jokaisessa yrityksessä.”Yritykset laativat vuodeksi 2020 strategioitaan vuosi sitten. Harvat taisivat joulukuussa 2019 laatia strategiaa sellaiselle skenaariolle, että pieni mikroskooppinen eliö painaa globaalin maailmantalouden jarrut pohjaan. Toisille tämä vuosi oli ennennäkemättömän kasvun vuosi, toisille lopettamisen vuosi. Toimialojen erot olivat suuria, yritysten väliset erot vieläkin suurempia. Nyt vuosi myöhemmin koronan vaikutukset on huomioitava tavalla tai toisella melkein joka yrityksen strategiassa. Ennennäkemättömän sumuiset tulevaisuudennäkymät korostavat nopeutta ja joustavuutta - Darwinin ”survival of the fittest” pätee myös yritystoiminnassa. Vaikeiden aikojen keskellä leivotaan seuraavan paremman ajan voittajat.”

- Jukka Valkonen, Senior AdvisorHallinnan tunne


”Vuosi 2020 on opettanut meidät muistamaan, että elämässä ja aikaansaamisessa on tärkeää hallinnan tunne. --- Oma energia kannattaa keskittää niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Kun epidemia valtasi maailmaa, eikä sen vaikutuksia vielä osattu arvioida (eikä osata vieläkään), oman toimintakentän näkymät menivät sumuisiksi. Voittajina selvisivät useat sellaiset yritykset, jotka keskittivät kaiken tarmonsa niihin asioihin, jotka olivat heidän omissa käsissään. Jos kaiken huomion ja energian vie ne asiat, joihin ei pysty vaikuttamaan, työ junnaa paikallaan. Tämän opin jos muistaisimme jatkossa myös pandemiaa pienemmissä murheissa ja yrittämisen arjessa.” – Hanna Kallio, Senior AdvisorUuteen tilanteeseen sopeutuminen


Vaativa vuosi on pakottanut yritykset tekemään nopeita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisen ja yrityksen selviytymisen vuoksi. Muuttunut toimintaympäristö ei luultavasti koskaan palaudu täysin entiselleen - tehdyt toimenpiteet tuskin osoittautuvat turhaksi tulevaisuudessakaan. Suurimmasta kriisistä selviydyttyämme onkin aika kääntää katse tulevaan: miten sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön?


”Hölmötkään ideat eivät aina ole hölmöjä. Jatkuva ideasparraus ja brainstorming on tarpeen. 2020 on opettanut ainakin sen, että mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. Nopea ”think-out-of-the-box” -ajattelu ja reagointi on toiminut monella hyvin. Asioilla on tapana järjestyä, kun niille tekee jotain – murehtimalla ei tapahdu mitään.” – Reijo Koivula, Senior Advisor


”Korona-aikana on moni yritys suunnannut niukan kassansa perustoimintojen pyörittämiseen. Kehittämiseen ei ole voimia ja resursseja monella riittänyt ja se on täysin ymmärrettävää. Toimintaympäristön muutokset, joita olemme kokeneet vuoden 2020 aikana, eivät ole pelkästään ohimenevä asia.” - Kimmo Jantunen, Senior Advisor

"Joka kolikolla on kaksi puolta. Etätyö on keskimäärin nostanut työtehoa ja alentanut kustannuksia. Kun asiakkaatkin ovat tottuneet etämoodiin niin fyysinen etäisyys on menettänyt merkitystään mikä on avannut markkinoita entistä etäämpää ilman toimipistevaatimuksia. Asiakkailta on löytynyt aikaa etätapaamisiin koska niihin riittää murto-osa ajasta. Aikaa yhteydenpitoon on itse asiassa ollut käytettävissä aiempaa enemmän – säästyneenä työmatka-ajoista ja perinteisten aikaa vievien kokousten vähennyttyä radikaalisti. Samalla on korostunut digitaalisten aineistojen laatu: etätapaamisissa ruutujen välityksellä viestintäkaista on kapea, kun ei olla samassa tilassa fyysisesti. Joko sinun yrityksesi on tunnistanut ”uuden normin” mukaisen pelikenttänsä, löytänyt sen tarjoamat mahdollisuudet ja sopeutumisen askelmerkit?” - Jukka Valkonen, Senior AdvisorTulevaan vuoteen ja uuteen normaaliin asennoituminen


Vuosi 2020 lähestyy loppuaan ja erikoisen vuoden opit kannattaa pitää tiukasti mielessä eteenpäin mentäessä. Tuleva vuosi käynnistyy koronatilanteen yhä vallitessa mutta valoa on näkyvissä ja olemme jälleen hieman fiksumpia ennakoimaan tulevia haasteita.


"Ensimmäiset Korona-rokotteet ovat tulleet saataville maailmalla, Isossa-Britanniassa on rokotukset jo aloitettu ja meille Suomeenkin saataneen ensimmäiset erät rokotetta vuoden 2021 ensimmäisten viikkojen aikana. Vuoden 2021 näkymät ovatkin valoisammat kuin pitkään aikaan, vaikka laumasuojan saavuttaminen rokoteohjelmien kautta kestäneekin pitkälle syksyyn 2021. Lockdowneja ei toivottavasti enää nähdä ja kevään ja kesän mittaan alkaa luottamus ns. normaalin paluuseen kasvaa ja sen myötä yritysten tila normalisoitua. Työttömyyden kasvu kääntyy toivottavasti laskuksi toivottavasti vielä vuoden 2021 aikana ja saamme maailmantalouden ja siinä mukana Suomenkin talouden jälleen kasvu-uralle.


Uusi normaali Koronan jälkeen ei tule olemaan samanlainen kuin se oli ennen Koronaa. Ihmiset ovat muuttuneet ja heidän odotuksensa ovat muuttuneet. Osa poikkeusajan ehkä vain tilapäisiksi koetuista uusista käytännöistä saattaa jäädä pysyviksi. Ei ehkä juuri sellaisinaan, mutta samansuuntaisina. Samalla tämä merkitsee uusia vaatimuksia yrityksille. Ahtaus ja huono(mpi) hygienia tuskin palaavat kuluttajien odotuksiin, digitaalisista ratkaisuista ei välttämättä palata ainakaan koko matkaa takaisin. Nyt on oikea aika miettiä, miten oman yrityksen toiminta parhaiten vastaisi asiakkaiden vastauksiin Koronan jälkeisenä aikana. Kehitystyö on järkevää tehdä ennen ”uuden normaalin” alkua, jotta saa parhaan mahdollisen lähdön, kun talouden pyörät alkavat jälleen pyöriä ”normaalilla” tavalla.” - Kimmo Jantunen, Senior Advisor


”Asiat eivät välttämättä koskaan enää palaa sellaisiksi kuin ne olivat 2019. Mikä tarkkaan ottaen on uusi normaali, on yritystensä itsensä määriteltävissä.” – Reijo Koivula, Senior Advisor


Comments


bottom of page