top of page

Rahoituskysymykset ja murrostilanteet yritystoiminnan haasteina

Miten hankkia rahoitusta? Kysymys askarruttaa yrityksiä jatkuvasti eikä suoraa vastausta ole. Lähteitä rahoituksen saamiselle on useita ja oikean vaihtoehdon löytäminen ja sen varmistaminen on monesti työn takana.


Julkinen rahoitus on osoittautunut helposti lähestyttäväksi keinoksi hankkia lisärahoitusta, mikäli rahan käyttötarkoitus on selkeä ja liittyy esimerkiksi tiettyyn kehitysprojektiin tai kasvuvalmiuksien parantamiseen. Julkista rahoitusta voi hakea muutamalta eri toimijalta, esimerkkeinä mainittakoon Business Finland, ELY-keskus ja Finnvera. Rahoituksen käyttökohde määrittelee pitkälti sen, mitä rahoitusta yritys voi tai mitä sen kannattaa hakea.


Julkisen rahoituksen hakuprosessi on yleensä melko selkeä mutta yksityiskohtainen. Hakemusta tehdessä on tärkeää varmistaa, että suunnitelma rahoituksen käytölle on realistinen ja toteutettavissa. Useimmiten apua hakuprosessissa tarvitaankin nimenomaan projektin alustavassa suunnittelussa ja kirkastamisessa, jotta kokonaisuudesta saadaan tarpeeksi tiivis.


Olemme koonneet maksuttoman yhteenvedon kahdeksasta kokemuksemme mukaan yleisesti käytetystä julkisen rahoituksen muodosta. Opas on ladattavissa täältä.
Rahoitus järjestyy hyvällä suunnittelulla ja ajan kanssa


Rahoituksen järjestäminen on aikaa vievä prosessi, joka aloitetaan yleensä liian myöhään. Rahoituskierros tulisi aloittaa jo ennen rahoitustarpeen realisoitumista, sillä kierroksen pituutta on mahdotonta ennustaa etukäteen. Toisinaan yritys selviää yhdellä pari kuukautta kestävällä kierroksella – toisinaan kierroksia tarvitaan useampi tai prosessi voi venyä jopa vuoden mittaiseksi.


Rahoituksen järjestämistä voidaan nopeuttaa parantamalla yrityksen rahoitusvalmiuksia jo ennen kierroksen aloittamista. Perusteellinen pohjatyö auttaa kirkastamaan rahoitustarvetta, jonka avulla voidaan rakentaa toimiva esitys rahoittajia varten. Rahoitusvalmiuksien kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi liiketoiminnan kehittämistä ja yrityksen tilan vahvistamista ennen kuin rahoittajia lähdetään edes lähestymään.


Rahoituskierros muodostuu monista eri vaiheista, jonka vuoksi avun hyödyntäminen on usein järkevää – harvalla yrityksellä on riittävästi sijoittaja- ja rahoittajakontakteja saatikka ylimääräistä aikaa toteuttaa koko kierrosta omin voimin.
Muutostilanteiden hallittu läpivienti


Yrityksen johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyy paljon hallinnollisia tehtäviä ja lukuja, joita yrityksen johdon tulee osata tulkita oikein. Mikäli yrityksen johdon omat resurssit tai osaaminen ei riitä talouden tunnuslukujen lukemiseen ja talouden johtamiseen, paras vaihtoehto on palkata ammattilainen. Pienemmissä yrityksissä tämän toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole taloudellisesti kannattavaa.


Ulkopuolisen talousjohtajan vuokraaminen voi kuulostaa hullunkuriselta, mutta se on todellisuudessa hyvinkin toimiva käytäntö. Tällöin yritys saa avukseen kokeneen asiantuntijan, mutta häntä ei tarvitse palkata kokoaikaiseksi työntekijäksi, mikä tietysti säästää kuluja. Pienemmissä yrityksissä päivittäiselle talousjohtajalle ei välttämättä ole edes tarvetta.


Avainhenkilön vuokraaminen voi toimia myös erilaisissa muutostilanteissa. Esimerkiksi yrityksen avainhenkilön poistuessa tehtävistään yllättäen, voi yrityksellä olla edessään erittäin kiireinen rekrytointi. Nämä puolestaan sisältävät aina riskin. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi avainhenkilön kengät voidaan tilapäisesti täyttää vuokraamalla asiantuntija avainhenkilön asemaan. Asiantuntija voi samalla auttaa rekrytoinnissa ja uuden henkilön perehdyttämisessä, helpottaen rekrytoinnin painetta yritykseltä.
Arvonmääritys on varmistus niin ostajalle kuin myyjälle


Tiedätkö yrityksesi arvon? Yritysarvoon vaikuttavat monet eri tekijät kuten esimerkiksi toimiala, tulevaisuuden näkymät ja tuloksentekokyky. Arvonmäärityksessä on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, sillä yritykseen läheisesti sidoksissa olevan henkilön on vaikea nähdä tilannetta objektiivisesti. Ulkopuolisen toteuttamana arvonmääritys on useimmiten myös vakuuttavampi esimerkiksi yrityskauppaa tai rahoittajaa ajatellen.


Yrityskauppaa suunniteltaessa tulee huomioida monia asioita, mutta yrityksen myynti- tai ostohinta on luonnollisesti listan kärjessä. Kukaan ei halua ostaa liian kalliilla tai myydä liian halvalla. Tämän vuoksi huolellisesti ja perinpohjaisesti tehty arvonmääritys on tärkeää – se auttaa myyjää perustelemaan pyyntihintaa ja auttaa ostajaa ymmärtämään yrityksen arvon ja siitä pyydetyn hinnan faktoihin nojaten.
Rahoitusasiat ja murrostilanteet koetaan yrityksissä monesti hankaliksi, työläiksi ja hieman pelottaviksi. Ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen tuo näiden teemojen kanssa painimiseen varmuutta ja näkökulmaa, joka voi osoittautua lopputuloksen kannalta merkittäväksi.

Autamme mielellämme yritystänne erilaisissa murrostilanteissa ja rahoituksen hakemisessa. Yritysten tilanteet eivät ole koskaan täysin identtisiä ja muuttujia on paljon - asiantuntijatiimistämme löytyy monenlaista taustaa ja kokemusta, joten löydämme varmasti yrityksellenne parhaiten sopivan osaamisen.


 

Mikäli rahoitusasiat ovat ajankohtaisia tai yrityksessänne on tapahtumassa jonkinlainen murrostilanne, olettehan yhteydessä.


Ville Viljanmaa

Palvelupäällikkö

+35840 729 3342Comments


bottom of page