top of page

Yrityksen kuntotesti Vol. 2


 
Julkaisimme vastikään blogin, jossa esittelimme ajatusmaailmaa yrityksen kuntotestistä. Teksti pohti kuntotestin luonnetta asiakashyötyä tarjoavana palveluna. Pääset lukemaan blogia tästä.

Kuntotestin ajatusmaailman ymmärtämisen jälkeen on hyödyksi kiteyttää näkökulmat vastaamaan konkretiaa niin hyvin kuin mahdollista. Suomen Yrityskehitys toteuttaa kuntotestejä vankalla asiantuntemuksella vahvoin perustein. Seuraavaksi on listattuna kymmenen konkreettista asiaa siitä, miten yritys hyötyy analyysimaisesta kuntotestistä:


1. Nykytilanteesta ulkopuolisen asiantuntijan tekemä analyysi

2. Kokonaisuuden hahmottaminen

3. Tärkeimpien kehittämiskohteiden ymmärtäminen

4. Selkeät, ymmärrettävät ja perustellut kehittämisen teemat

5. Asiat tärkeysjärjestykseen

6. Asiantuntijan apu ja näkemykset pitkällä käytännön kokemuksella

7. Hyväksi havaittujen tapojen ja tekniikoiden hyödyntäminen

8. Yrityksen tukeminen muutoksessa ja muutoksen läpiviemisessä

9. Asiantuntemus myös spesifeissä teemoissa

10. Tuottoa ja tulosta – arkeen tavoitteellista struktuuria


Yrityksen kuntotesti toimii hyvänä pohjana kaikenlaiselle kehittämiselle. Olipa kehittämisen tarve liittyen esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, rahoituskelpoisuuteen tai kansainvälistymiseen, kuntotesti on erittäin hyödyllinen tapa käynnistää kehittämistä ja muutosta. Kuntotesti varmistaa tarpeeksi kattavan ymmärryksen käsillä olevasta tilanteesta ja varmistaa, että jatkossa tullaan keskittymään oikeisiin asioihin oikeaan aikaan ja oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Kuntotestin myötä siis huolehditaan, että kehittäminen lähtee alusta alkaen sujumaan mallikkaasti ja tavoitellusti.

Kuntotestin konkreettinen rakenne on meillä usein seuraavanlainen: yritys vastaa Suomen Yrityskehityksen käyttämien analyysityökalujen kautta keskeisiin kysymyksiin yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tavoitteista. Kysymysten pohtiminen avaa ajatuksia juuri niiden teemojen suuntaan, joita on hyödyksi ajatella ennen itseasiallisen kehittämissuunnitelman tekemistä. Analyysikysymysten vastauksia käydään läpi yhdessä ammattitaitoisen konsultin kanssa ja tässä yhteydessä kirkastetaan kehittämisen kohteet. Näiden pohjalta on mahdollista laatia konkreettinen kehittämissuunnitelma – se voi olla muutoksen läpiviemistä varten, suurtakin laaja-alaista kasvua varten tai esimerkiksi tiettyä rajatumpaa kehittämisen osa-aluetta varten. Tähän meillä Suomen Yrityskehityksellä on työkaluja niin sanottuun yrityksen ”kunto-ohjelman” suunnitteluun.


Suomen Yrityskehitys voi toteuttaa kuntotestin tilanteeseenne ja tarpeeseenne sopivalla tavalla hieman eri laajuisesti. Jos yrityksenne kaipaa vain pientä ja kevyempää nykytilan tarkastusta, tarjoamme kevyemmän kuntotestiversion. Mikäli yrityksenne kaipaa syvemmälle ulottuvampaa analyysia, tarjoamme laajemman kuntotestiversion. Ottakaa matalla kynnyksellä yhteyttä, niin keskustellaan, millaisesta kuntotestistä yrityksenne hyötyisi parhaiten.


Comments


bottom of page